Filološki fakultet, 09.07.2019

Važno obavještenje studentima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne GoreObavještavamo vas da Filološki fakultet aktivno i redovno sprovodi mjere i zakonom i Statutom UCG propisane postupke za regulisanje statusa studenata.

Fakultet će u narednom periodu vršiti uvid u evidencije o izvršavanju obaveza svakog studenta i u skladu sa evidentiranim stanjem sprovoditi odgovarajuće postupke za regulisanje statusa studenta.

U tom smislu, posebno ukazujemo da će Fakultet, shodno članu 106 Zakona o visokom obrazovanju i članu 146 Statuta UCG, sprovoditi postupak ispisa studenata koji nijesu izvršili svoje obaveze iz ugovora o studiranju.

U skladu sa naprijed navedenim propisima, za studente koji nijesu izvršili obaveze iz ugovora o studiranju, a koje se odnose na nepohađanje nastave u toku cijele godine, neupisavanje naredne godine studija, odnosno propuštanje ponovljenog prijavljivanja zaostalih predmeta iz prethodne godine studija u propisanom roku, a da im pritom ne miruju prava i obaveze utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore, pokrenuće se postupak ispisa sa Fakulteta.

Na osnovu Odluke o naknadi za studiranje na Univerzitetu Crne Gore, student koji nije u potpunosti izmirio finansijsku obavezu po osnovu školarine iz prethodnog perioda, ne može upisati narednu godinu studija.

Student koji nije platio naknadu za studiranje (školarinu) nema pravo da prijavi ispit za septembarski ispitni rok.

Ukoliko je studentu omogućeno plaćanje naknade za studiranje u ratama, po isteku roka za plaćanje posljednje rate, student koji nije platio kompletnu naknadu za studiranje nema pravo da prijavi ispit za naredni ispitni rok.

 

 

Broj posjeta : 1099