Filološki fakultet, 26.01.2020

Internacionalna interakcija – dominanta aktivnosti Filološkog fakulteta u 2020. godiniU 2020. godinu Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore ulazi u znaku uspjeha koji je postigao iniciranjem projekta „ReFLAME“ (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro), koji se odnosi na jačanje kapaciteta crnogorskih univerziteta u sferi nastave stranih jezika na svim fakultetima.

Dekanica Filološkog fakulteta prof. dr Tatjana Jovović saopštila je da projekat vrijedan gotovo 600. 000 eura kofinansira Evropska komisija u okviru programa ERASMUS+. 

"KrozImage ovaj projekat je planirano da se, na što bolji način odgovori zahtjevima tržišta rada u pogledu izražene potrebe za profesionalcima iz raznih oblasti koji se aktivno i efikasno služe stranim jezicima, a time i pojača mogućnosti zaposlenja kadrova koji svoje visokoškolsko obrazovanje stiču u Crnoj Gori", istakla je Jovović.

Prema njenim riječima, tokom tri godine trajanja projekta, uz pomoć evropskih stručnjaka, kroz studijske posjete njihovim univerzitetskim centrima, te kroz obuke nastavnog kadra na crnogorskim univerzitetima i ljetnju školu za studente, radiće se na modernizovanju jezičkih silabusa, bogaćenju bibliotečkog fonda najsavremenijom literaturom iz oblasti primijenjene lingvistike i glotodidaktike, modernizovanju nastavnih sredstava, kao i kreiranju neophodnih udžbenika i materijala za nastavu stranih jezika struke. Posebna pažnja biće posvećena nastavi stranog jezika licima sa oštećenjem vida i sluha i maksimalnoj upotrebi online platformi u nastavi (blended teaching).

Projekat „ReFlame“ Filološki fakultet realizovaće u saradnji sa partnerima iz Crne Gore (Univerzitet Mediteran, Univerzitet Donja Gorica, Ministarstvo prosvjete Crne Gore) i sa evropskim partnerima, koji su prepoznati kao vodeći eksperti u nastavi, testiranju i kreiranju nastavnih materijala iz oblasti stranih jezika: Univerzitet u Varšavi (Institut za primijenjenu lingvistiku), Sveučilište u Zagrebu (Filozofski fakultet – Centar za strane jezike) i Univerzitet za strance u Peruđi (Centar za jezičku evaluaciju i sertifikaciju). 

 "Tri bilateralna projekta jačaju i razvijaju već uspostavljenu saradnju sa Slovenijom, a u najavi je i četvrti. Filološki fakultet je postao i član COST mreže, kao učesnik dvije akcije koje će se intenzivno realizovati ove i naredne godine, a u svojstvu drugog predlagača iščekuje rezultate još jedne", dodaje dekanica Jovović.

Ona ističe da je Filološki fakultet prepoznat kao lider Univerziteta Crne Gore na polju akademske mobilnosti te da će nastaviti sa realizacijom brojnih programa mobilnosti za studente i nastavnike od kojih su najaktuelniji Erasmus+, CEEPUS, DAAD. Primjetan je, navodi,  i izvjestan trend rasta dolaznih mobilnosti.

"U okviru programa Erasmus+  u 2020. godini proširuje se ionako impresivna lista partnerskih ugovora. Sarađivaćemo još sa Univerzitetom u Ljubljani, Univerzitetom Adam Mickjevič u Poznanju i Univerzitetom Vasil Aleksandri iz Bakaua u Rumuniji. U toku je realizacija potpisivanja ugovora sa univerzitetima u Bratislavi (Slovačka), Katovicama (Poljska) i Sučavi (Rumunija)", kazala je Jovović.           

Ona je saopštila i da četiri doktoranda Filološkog fakulteta, stipendisti Ministarstva nauke, planiraju studijske boravke u Austriji, Americi i Australiji.        

Kada je riječ o aktivnostima u narednom periodu, Jovović ističe dinamičnu agendu Ruskog centra na Filološkom fakultetu, iz koje izdvaja dva predavanja koja će u maju održati ambasador Ruske Federacije gospodin Vladislav Maslenikov.

"U maju će Dan slovenske pismenosti obilježiti kaligrafska radionica, a studenti pripremaju program povodom 160 godina od rođenja Čehova. Takođe u ovom mjesecu, Filološki fakultet će dati svoju logističku podršku organizaciji već tradicionalnih ELTAM konferencija – na redu je šesta nacionalna konferencija za nastavnike engleskog jezika".

Dekanica Jovović poručuje da kreativna sinergija sedam studijskih programa obećava još mnogo kolektivnih i individualnih događaja i sjajnih profesionalnih rezultata.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/medunarodna-interakcija-dominantna-aktivnost-filoloskog-fakulteta-u-2020/

https://www.mladiniksica.me/internacionalna-interakcija-dominanta-aktivnost-filoloskog-fakulteta-u-2020-godini/

https://www.onogost.me/drustvo/internacionalna-interakcija-dominanta-aktivnost-filoloskog-fakulteta-u-2020-godini

          

Broj posjeta : 928