Filološki fakultet, 12.08.2020

Novi međuinstitucionalni ugovor Filološkog fakulteta sa partnerskim univerzitetom u Bratislavi u okviru ERASMUS+ programa mobilnostiX

Iako je globalna pandemija korona virusa privremeno zaustavila akademske razmjene u okviru ERASMUS+ programa, novi međuinstitucionalni ugovor o saradnji Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore sa Univerzitetom u Bratislavi (Comenius University in Bratislava, Slovak Republic) za period 2020 – 2022, unosi dašak optimizma i nade da će se stvari vratiti u svoje uhodane tokove.

Ugovor predviđa razmjenu studenata, nastavnog i administrativnog osoblja (5 studenata, 3 predstavnika akademskog osoblja iz polja slavističkih studija i 3 predstavnika administrativnog osoblja). Ukoliko se situacija ne pogorša, mobilnosti će se moći realizovati od februara 2021. godine. Filološki fakultet ima najveći broj mobilnosti u okviru ERASMUS+ programa na Univerzitetu Crne Gore, što i nije čudo, imajući u vidu važnost interkulturalnih razmjena za filološke studije. Uprava fakulteta naročito nastoji da, osim već razvijene  mreže mobilnosti,  podstakne i intenzivira mogućnosti razmjene za studente i nastavno osoblje studijskih programa koji su do sada imali manje prilike da borave na evropskim fakultetima na kojima se izučavaju srodne discipline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 456