Filološki fakultet, 17.09.2020

Tri stipendije za doktorska istraživanja na Filološkom fakultetuX

Ministarstvo nauke sprovelo je treći Konkurs za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja, na osnovu kojeg je odabrano 15 doktoranada koji će pohađati doktorske studije na univerzitetima u Crnoj Gori. Od deset doktoranada koji će biti stipendirani na Univerzitetu Crne Gore, čak tri će studirati na Filološkom fakultetu. Stipendije su dodijeljene sljedećim kandidatima:

  • Pod mentorstvom prof. dr Vesne Bratić, kandidatkinja mr Nikolina Čanović baviće se temom „Slika crnogorske žene u anglo-američkim narativima: fikcija i nefikcija i slika strankinje u narativima u/o Crnoj Gori, imagološka perspektiva“;
  • Pod mentorstvom prof. dr Igora Lakića, kandidat mr Balša Ivanović obaviće doktorsko istraživanje pod radnim nazivom: „Diskursna, sintaksička i leksička analiza presuda Evropskog suda za ljudska prava na engleskom jeziku i njihovih prevodnih ekvivalenata u crnogorskom jeziku“;
  • Pod mentorstvom prof. dr Milice Vuković Stamatović, kandidat mr Danilo Alagić pisaće doktorsku disertaciju radnog naslova: „Metafore kriznih vremena: konceptualizacija pandemije COVID 19 u javnom diskursu Crne Gore i Velike Britanije“.

Profesorka Filološkog fakulteta, prof. dr Ljiljana Pajović Dujović biće mentorka još jednom stipendisti Ministarstva nauke – na Fakultetu političkih nauka, kandidatkinja Milena Dubljević baviće se interdisciplinarnom temom „Dihotomija politike i književnosti u svjetlu kulturalnomemorijske matrice Crne Gore (Djelo Milovana Đilasa kao izvor za konstrukciju crnogorskog identiteta)“. Dakle, četiri od ukupno deset mentorstava sa Univerziteta Crne Gore povjereni su profesorima Filološkog fakulteta na ovogodišnjem konkursu Ministarstva nauke.

Stipendije se dodjeljuju za period od tri godine i podrazumijevaju mjesečnu naknadu stipendisti u iznosu od 700 eura, besplatnu školarinu, kao i sredstva za istraživanje, što uključuje i sredstva za realizaciju međunarodne mobilnosti.

Prijave za stipendije za doktorska istraživanja ocijenjivane su od strane međunarodnih evaluatora.

Broj posjeta : 322