OBAVJEŠTENJE
Boško Nikolić javno će braniti magistarski rad pod nazivom ,, Žanr
pomorske fikcije na primjerima romana Starac i more i Morski vuk'', pred
Komisijom u sastavu:

1.      Prof. dr Aleksandra Nikčević Batrićević, Filološki fakultet UCG;
2.      Prof. dr Marija Krivokapić, Filološki fakultet UCG;
3.      Doc. dr Saša Simović, Filološki fakultet UCG.

Javna odbrana obaviće se 8. 7. 2021. u 10h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 30. 6. 2021.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.