DARINKA RADOVIĆ - Master rad na uvid javnosti
 

 

Master rad Darinke Radović pod nazivom Uporedna analiza crnogorskog i italijanskog jezika prava na primjeru presuda Evropskog suda za ljudska prava izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad mogu se dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Nikšić, 17. 10. 2022. godineNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.