Filološki fakultet

Magistarske studijeKomisija za postdiplomske magistarske studije

Predsjednik Komisije
Prof. dr Sonja Nenezić, prodekan za nastavu


Obrazac: Prijava teme magistarskog rada (3 primjerka)

Obrazac: Pisana saglasnost mentora

Obrazac: Zahtjev za ocjenu magistarskog rada

Pravila studiranja na postdiplomskim studijama

Uputstvo za pisanje apstrakta magistarskog rada

Obrazac za apstrakt

Prije predaje studentskoj službi, popunjene i potpisane obrasce neophodno je zavesti u arhivi Filološkog fakulteta.Nastava i konsultacije na postdiplomskim magistarskim studijama ak. 2018/19. god.

Termini za dogovorni čas

Prof. dr Vesna Kilibarda, Pregled književnih teorija – 9. 10. 2016. u 15h (slušaonice SP Italijanski j. i književnost)

Prof. dr Tatjana Bečanović, Naratologija – 9. 10. 2018. u 13 h (slušaonica 006)

Prof. dr Rajka Glušica, Semantika –  9. 10. 2018. u 11:30h (slušaonica 126)

Prof. dr Miodrag Jovanović, Uporedna gramatika slovenskih jezika –  12. 10. 2018. u 11:30h (slušaonice SP Srpski jezik i južnosl. književnosti)

Doc. dr Milica Vuković, Predmet struke – Istorijska lingvistika (engleski) – 12. 10. 2018. u 10h (slušaonice SP Engleski j. i književnost)

Doc. dr Dušanka Popović, Tehnika naučnog rada – 10. 10. 2018. u 13h (slušaonica 330)

Predmeti uže struke – u dogovoru s predmetnim profesorima.


NASTAVNI PLAN MAGISTARSKIH STUDIJA

SMJER: NAUKA O JEZIKU

SMJER: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI

 


OBAVJEŠTENJE

Rezultati konkursa za upis na postdiplomske magistarske studije akademske 2018/19. PREUZMI KONKURS


OBAVJEŠTENJE

Milan Ivanović  javno će braniti magistarski rad pod nazivom Semantika koordiniranih sinonima u poslanicama Petra I Petrovića Njegoša, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Miodrag Jovanović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 2. dr Jelica Stojanović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 3. dr Sanja Šubarić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

Javna odbrana obaviće se 7. 09. 2018. u 10h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  31.08.2018.


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Milana Ivanovića pod nazivom Semantika koordiniranih sinonima u poslanicama Petra I Petrovića Njegoša izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 4. 07. 2018.


OBAVJEŠTENJE

Gorica Harović  javno će braniti magistarski rad pod nazivom Valentnost deverbativne imenice u njemačkom i crnogorskom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Smilja Srdić, mentor
 2. Prof. dr Sonja Nenezić
 3. Prof. dr Annette Đurović

Javna odbrana obaviće se 26. 06. 2018. u 12h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  15.06.2018.


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Gorice Harović pod nazivom Valentnost deverbativne imenice u njemačkom i crnogorskom jeziku  izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  13. 04. 2018.


OBAVJEŠTENJE

Neda Papović  javno će braniti magistarski rad pod nazivom Citatne relacije Lalićeve Hajke i Njegoševog Gorskog vijenca, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Dragan Bogojević
 2. Prof. dr Tatjana Đurišić Bečanović, mentor
 3. Prof. dr Ljiljana Pajović Dujović

Javna odbrana obaviće se 11. 04. 2018. u 14.30, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  3. 04. 2018.


 

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Nede Papović pod nazivom Citatne relacije Lalićeve ,,Hajke’’ i Njegoševog ,,Gorskog vijenca’’ izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad mogu se dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  23.01.2018.


O B A V J E Š T E N J E

Mr Danijela Radojević javno će braniti doktorsku disertaciju

Struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze – gramatički i stilistički aspekt, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Hasnija Muratagić-Tuna, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
 2. Prof. dr Zorica Radulović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 3. Prof. dr Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 4. Prof. dr Rajka Glušica, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 5. Prof. dr Sonja Nenezić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

Javna odbrana obaviće se 19. 01. 2018. u 10h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 11.01.2018.


OBAVJEŠTENJE

Milena Nikolić javno će braniti magistarski rad pod nazivom Analiza grešaka u slaganju vremena u nastavi engleskog jezika u srednjim školama, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Draginja Jeftić, mentor
 2. Prof. dr Igor Lakić
 3. Prof. dr Marijana Cerović

Javna odbrana obaviće se 27. decembra u 11h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić,  22. 12. 2017.


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Milene Nikolić pod nazivom Analiza grešaka u slaganju vremena u nastavi engleskog jezika u srednjim školama  izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  7. 11. 2017.


OBAVJEŠTENJE

Milica Radojičić javno će braniti magistarski rad Tipovi komike u Prustovom djelu prema kategorizaciji Anrija Bergsona, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Spomenka Delibašić, Filološki fakultet, Nikšić;
 2. Prof. dr Dragan Bogojević, Filološki fakultet, Nikšić;
 3. Professeur Jean-Jacques Tatin-Gourier, Univerzitet Fransoa Rable, Tur.

Javna odbrana obaviće se 18. 05. 2017. u 11.30, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 12. 05. 2017.


 

OBAVJEŠTENJE

Jasmina Ćeranić javno će braniti magistarski rad Izazovi u prevođenju finansijske terminologije u crnogorskom, engleskom i francuskom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Igor Lakić, Filološki fakultet Nikšić;
 2. Prof. dr Marjana Đukić, Filološki fakultet Nikšić;
 3. Prof. dr Vesna Bulatović, Filološki fakultet Nikšić.

Javna odbrana obaviće se 3. 05. 2017. u 17h, na Filološkom fakultetu.

Nikšić, 26. 04. 2017. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print