Master i magistarske studije
Komisija za postdiplomske master i magistarske studije

Predsjednik Komisije
Doc. dr Nataša Jovović, prodekan za nastavu


Obrazac: Formular za prijavu teme magistarskog rada - jednogodišnje studije

Obrazac: Formular za prijavu teme master rada - dvogodišnje studije

PREDLOG TEME, MENTORA I KOMISIJE ZA OCJENU MASTER RADA

 


Obavještenje o izmjeni formulara za prijavu master rada

Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta je izvršio izmjenu formulara za prijavu teme master rada. Izmjene se odnose na pojedine djelove/polja formulara i obrazloženja izrade istih. Studenti  master/magistarskih studija treba da  preuzmu inovirane formulare za prijavu teme master rada (za jednogodišnje i za dvogodišnje master studije), koje je potrebno upotrebljavati nadalje (izuzetak su samo studenti koji su već započeli, pred nadležnim instancama, proceduru prijave teme master rada).

Formulari su dostupni na sljedećem linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1015/objava/29849-formular-za-prijavu-teme-master-rada

Doc. dr Nataša Jovović

Predsjednica  Komisije za postiplomske studije


 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.