Filološki fakultet, 04.05.2017

Magistarske studijeKomisija za postdiplomske magistarske studije

Predsjednik Komisije
Doc. dr Zdravko Babić, prodekan za nastavu


Obrazac: Prijava teme magistarskog rada NOVI FORMULAR (3 primjerka)

Obrazac: Pisana saglasnost mentora

Obrazac: Zahtjev za ocjenu magistarskog rada

Pravila studiranja na postdiplomskim studijama

Uputstvo za pisanje apstrakta magistarskog rada

Obrazac za apstrakt

Prije predaje studentskoj službi, popunjene i potpisane obrasce neophodno je zavesti u arhivi Filološkog fakulteta.


 


 

 

Raspored časova na master studijama u 2019/2020. akademskoj godini  PREUZMI  

 

 


 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Magistarski rad Tatjane Zeković pod nazivom Kontrastivna analiza kao postupak otkirivanja porijekla frazema izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Nikšić, 26. 05. 2020.

 


 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistarski rad Nevene Tomić pod nazivom ,,Sintaksa i semantika imeničkih predloških izraza u jeziku crnogorske dnevne štampe'' nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci u zgradi Rektorata i na sajtu Univerziteta Crne Gore. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 4. 05. 2020.

 


 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistarski rad Milana Pešića pod nazivom ,,Slika drugosti u Romanu o Londonu Miloša Crnjanskog'' nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci u zgradi Rektorata i na sajtu Univerziteta Crne Gore. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 4. 05. 2020.

 

 


 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistarski rad Violete Vujković pod nazivom ,,Konceptualizacija žene putem animalnih metafora u korpusu tekstova britanskih i crnogorskih internet stranica'' nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci u zgradi Rektorata i na sajtu Univerziteta Crne Gore. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 4. 05. 2020.

 


 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistarski rad Milice Milošević pod nazivom ,,Sintaksičko-semantička sredstva anonimizacije u jeziku Dušana Đurovića'' nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci u zgradi Rektorata i na sajtu Univerziteta Crne Gore. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 4. 05. 2020.

 


 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Magistarski rad Ilde Ramusović pod nazivom Somatizmi sa konstituentom Hand/ruka u njemačkoj i crnogorskoj frazeologiji izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Nikšić, 27. 12. 2019.

 

 


 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistarski rad Bojana Rajevića pod nazivom Oblici i funkcije komentara u pripovijetkama Aleksandra Tišme  izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

 

Nikšić, 21. 10. 2019.

 

 


K O N K U R S ZA II UPISNI ROK

 

Za upis studenata na postdiplomske magistarske studije sljedećih studijskih programa Filološkog fakulteta u Nikšiću:

 

- Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti – Nauka o jeziku                          4

- Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti – Nauka o književnosti                  3

- Srpski jezik i južnoslovenske književnosti – Nauka o jeziku                                 5

- Srpski jezik i južnoslovenske književnosti – Nauka o književnosti                         5

- Engleski jezik i književnost – Nauka o jeziku                                                      3

- Engleski jezik i književnost – Nauka o književnosti                                              1

- Francuski jezik i književnost – Nauka o jeziku                                                     3

- Francuski jezik i književnost – Nauka o književnosti                                            1

- Ruski jezik i književnost – Nauka o jeziku                                                           2 

- Ruski jezik i književnost – Nauka o književnosti                                                   1

- Italijanski jezik i književnost – Nauka o jeziku                                                     1

OPŠIRNIJE...

 


 
Rezultati konkursa za upis na postdiplomske magistarske studije akademske 2019/20

 


 

K O N K U R S 

Za upis studenata na postdiplomske magistarske studije sljedećih studijskih programa Filološkog fakulteta u Nikšiću:

- Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti – Nauka o jeziku                          5

- Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti – Nauka o književnosti                  5

- Srpski jezik i južnoslovenske književnosti – Nauka o jeziku                                  5

- Srpski jezik i južnoslovenske književnosti – Nauka o književnosti                         5

- Engleski jezik i književnost – Nauka o jeziku                                                       5

- Engleski jezik i književnost – Nauka o književnosti                                              5

- Francuski jezik i književnost – Nauka o jeziku                                                     4

- Francuski jezik i književnost – Nauka o književnosti                                             4

- Ruski jezik i književnost – Nauka o jeziku                                                           2 

- Ruski jezik i književnost – Nauka o književnosti                                                   2

- Italijanski jezik i književnost – Nauka o jeziku                                                     1

- Italijanski jezik i književnost – Nauka o književnosti                                             1

OPŠIRNIJE...

 


Nastava i konsultacije na postdiplomskim magistarskim studijama ak. 2018/19. god.

Termini za dogovorni čas

Prof. dr Vesna Kilibarda, Pregled književnih teorija – 9. 10. 2016. u 15h (slušaonice SP Italijanski j. i književnost)

Prof. dr Tatjana Bečanović, Naratologija – 9. 10. 2018. u 13 h (slušaonica 006)

Prof. dr Rajka Glušica, Semantika –  9. 10. 2018. u 11:30h (slušaonica 126)

Prof. dr Miodrag Jovanović, Uporedna gramatika slovenskih jezika –  12. 10. 2018. u 11:30h (slušaonice SP Srpski jezik i južnosl. književnosti)

Doc. dr Milica Vuković, Predmet struke – Istorijska lingvistika (engleski) – 12. 10. 2018. u 10h (slušaonice SP Engleski j. i književnost)

Doc. dr Dušanka Popović, Tehnika naučnog rada – 10. 10. 2018. u 13h (slušaonica 330)

Predmeti uže struke – u dogovoru s predmetnim profesorima.


NASTAVNI PLAN MAGISTARSKIH STUDIJA

SMJER: NAUKA O JEZIKU

SMJER: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI

  

OBAVJEŠTENJE

 

 

Bojan Minić javno će braniti magistarski rad pod nazivom Stilogenost i stilematičnost glasova crnogorskog jezika na primjerima iz književnoumjetničkog funkcionalnog stila, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. Prof. dr Zorica Radulović, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, mentor
 2. Prof. dr Rajka Glušica, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore
 3. Doc. dr Sanja Šubarić, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore

 

Javna odbrana obaviće se 3. 07. 2019. u 13 sati, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić,  24. 06. 2019.

 


 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Desanka Jauković javno će braniti magistarski rad pod nazivom Identifikovanje, prikaz i analiza italijanističkih priloga (prevoda i napisa) u časopisu Stvaranje (1946-1991), pred Komisijom u sastavu:

 

 1. dr Vesna Kilibarda, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, mentor
 2. dr Sanja Roić, Filozofski fakultet Zagreb
 3. dr Jelena Knežević, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

 

Javna odbrana obaviće se 22. 04. 2019. godine u 10h,  u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić,  10. 04. 2019.

 


O B A V J E Š T E NJ E

 

Drugu ratu školarine za ljetnji semestar potrebno je izmiriti do 15. aprila 2019. godine.

 


 

OBAVJEŠTENJE

Mirjana Rajković  javno će braniti magistarski rad pod nazivom Mikrotoponimija Bijele, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Zorica Radulović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, mentor
 2. dr Rajka Glušica, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 3. dr Draško Došljak, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

Javna odbrana obaviće se 7. 03. 2019. godine u 12 časova,  u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  28. 02. 2019.


OBAVJEŠTENJE 

Magistarski rad Bojana Minića pod nazivom Stilogenost i stilematičnost glasova crnogorskog jezika na primjerima iz književnoumjetničkog funkcionalnog stila  izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  11. 02. 2019.


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Desanke Jauković pod nazivom Identifikovanje, prikaz i analiza italijanističkih priloga (prevoda i napisa) u časopisu Stvaranje (1946-1991) izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  11. 02. 2019.


TERMINI ISPITA PREUZMI


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Mirjane Rajković pod nazivom Mikrotoponimija Bijele izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 20. 12. 2018.


OBAVJEŠTENJE

 

Tijana Rakočević  javno će braniti magistarski rad pod nazivom Estetske, stilske i kulturna paradigme u odabranoj poeziji Radovana Zogovića, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. dr Vesna Vukićević Janković, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, mentor
 2. dr Ljiljana Pajović Dujović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 3. dr Dušanka Popović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

Javna odbrana obaviće se 17. 12. 2018. sa početkom u 13 h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  5. 12. 2018.


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Tijane Rakočević pod nazivom Estetske, stilske i kulturne paradigme u odabranoj poeziji Radovana Zogovića izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Nikšić, 8. 11. 2018.


OBAVJEŠTENJE

Rezultati konkursa za upis na postdiplomske magistarske studije akademske 2018/19. PREUZMI KONKURS


OBAVJEŠTENJE

Milan Ivanović  javno će braniti magistarski rad pod nazivom Semantika koordiniranih sinonima u poslanicama Petra I Petrovića Njegoša, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Miodrag Jovanović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 2. dr Jelica Stojanović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 3. dr Sanja Šubarić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

Javna odbrana obaviće se 7. 09. 2018. u 10h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  31.08.2018.


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Milana Ivanovića pod nazivom Semantika koordiniranih sinonima u poslanicama Petra I Petrovića Njegoša izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 4. 07. 2018.


OBAVJEŠTENJE

Gorica Harović  javno će braniti magistarski rad pod nazivom Valentnost deverbativne imenice u njemačkom i crnogorskom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Smilja Srdić, mentor
 2. Prof. dr Sonja Nenezić
 3. Prof. dr Annette Đurović

Javna odbrana obaviće se 26. 06. 2018. u 12h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  15.06.2018.


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Gorice Harović pod nazivom Valentnost deverbativne imenice u njemačkom i crnogorskom jeziku  izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  13. 04. 2018.


OBAVJEŠTENJE

Neda Papović  javno će braniti magistarski rad pod nazivom Citatne relacije Lalićeve Hajke i Njegoševog Gorskog vijenca, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Dragan Bogojević
 2. Prof. dr Tatjana Đurišić Bečanović, mentor
 3. Prof. dr Ljiljana Pajović Dujović

Javna odbrana obaviće se 11. 04. 2018. u 14.30, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  3. 04. 2018.


 

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Nede Papović pod nazivom Citatne relacije Lalićeve ,,Hajke’’ i Njegoševog ,,Gorskog vijenca’’ izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad mogu se dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  23.01.2018.


O B A V J E Š T E N J E

Mr Danijela Radojević javno će braniti doktorsku disertaciju

Struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze – gramatički i stilistički aspekt, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Hasnija Muratagić-Tuna, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
 2. Prof. dr Zorica Radulović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 3. Prof. dr Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 4. Prof. dr Rajka Glušica, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 5. Prof. dr Sonja Nenezić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

Javna odbrana obaviće se 19. 01. 2018. u 10h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 11.01.2018.


OBAVJEŠTENJE

Milena Nikolić javno će braniti magistarski rad pod nazivom Analiza grešaka u slaganju vremena u nastavi engleskog jezika u srednjim školama, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Draginja Jeftić, mentor
 2. Prof. dr Igor Lakić
 3. Prof. dr Marijana Cerović

Javna odbrana obaviće se 27. decembra u 11h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić,  22. 12. 2017.


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Milene Nikolić pod nazivom Analiza grešaka u slaganju vremena u nastavi engleskog jezika u srednjim školama  izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  7. 11. 2017.


OBAVJEŠTENJE

Milica Radojičić javno će braniti magistarski rad Tipovi komike u Prustovom djelu prema kategorizaciji Anrija Bergsona, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Spomenka Delibašić, Filološki fakultet, Nikšić;
 2. Prof. dr Dragan Bogojević, Filološki fakultet, Nikšić;
 3. Professeur Jean-Jacques Tatin-Gourier, Univerzitet Fransoa Rable, Tur.

Javna odbrana obaviće se 18. 05. 2017. u 11.30, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 12. 05. 2017.


 

OBAVJEŠTENJE

Jasmina Ćeranić javno će braniti magistarski rad Izazovi u prevođenju finansijske terminologije u crnogorskom, engleskom i francuskom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Igor Lakić, Filološki fakultet Nikšić;
 2. Prof. dr Marjana Đukić, Filološki fakultet Nikšić;
 3. Prof. dr Vesna Bulatović, Filološki fakultet Nikšić.

Javna odbrana obaviće se 3. 05. 2017. u 17h, na Filološkom fakultetu.

Nikšić, 26. 04. 2017. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti