Filološki fakultet, 04.10.2019

Ispit iz poznavanja italijanskog jezika – CELIPRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA IZ

POZNAVANJA ITALIJANSKOG JEZIKA – CELI

SU  U TOKU

 

DATUM POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA: 18. NOVEMBAR 2019.

ROK ZA PRIJAVU: 18. OKTOBAR 2019.

Za prijavu je potrebno:

Serifikat CELI važi doživotno i priznat je u cijelom svijetu.

Jezički testovi namijenjeni dobijanju ovog certifikata usklađeni su sa evropskim standardima kvaliteta Udruženja jezičkih ispitnih centara Evrope - ALTE (Association of Language Testers in Europe) i sa standardima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike (Common European Framework) Savjeta Evrope.

Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita, koji se u moguća tri ispitna roka na godišnjem nivou odvijaju istovremeno u svim akreditovanim centrima u svijetu:

  1. proljećni ispitni rok u martu za prva 4 nivoa (A1-B2);
  2. ljetnji ispitni rok u junu za svih 6 nivoa (A1-C2);
  3. jesenji ispitni rok u novembru za svih 6 nivoa (A1-C2).

 

Precizne datume ispitnih termina određuje Centar za evaluaciju i izdavanje jezičkih sertifikata Univerziteta za strance u Peruđi (CVCL) i objavljuje na svom sajtu www.cvcl.it.

Važno je znati da rok za prijavu za polaganje u određenom ispitnom roku ističe mjesec dana pred sam datum polaganja ispita.

 

Broj posjeta : 1403