Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obrazuju kadar za svjetsko tržište u srcu UNESCO-vog gradaSmješten u srcu starog grada Kotora, na temeljima Gramatikalne škole iz 13. vijeka, Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore spaja kulturu i tradiciju obrazovanja visokostručnih kadrova iz oblasti turizma i hotelijerstva. Ova univerzitetska jedinica vodeća je ustanova u državi koja obrazuje kadrove za potrebe turističke privrede. Dekanica prof. dr Đurđica Perović kazala je u intervjuu za web portal Univerziteta Crne Gore da Fakultet za turizam i hotelijerstvo njeguje tradiciju obrazovanja kadrova iz oblasti turizma od 60-tih godina 20. vijeka, prvobitno kroz dvogodišnje, a od 1999. godine kroz četvrogodinje studije.

- Prateći savremene tendencije  u međunarodnoj turističkoj industriji, naša institucija priprema studente za obavljanje najodgovornijih funkcija u oblasti turizma i hotelijerstva. Kao organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore, locirana u UNESCO-vom gradu, pružamo studentima mogućnost da studiraju i žive turizam. Podatak da se naši svršeni studenti nalaze u svim menadžerskim strukturama u zemlji i grade veoma uspješne karijere u inostranstvu, kao i visoka stopa zapošljavanja, govore o kompetitivnosti naših studenata i kvalitetu obrazovanja koje dobijaju na Fakultetu – navela je ona.

Dekanica Perović objašnjava da su na Fakultetu, uvažavajući potrebe za kontinuiranim unapređenjem potrebnih znanja, vještina i kompetencija, podstičući timski rad, a imajući u vidu dinamičnost turističkog sektora, u procesu međunarodne akreditacije unaprijediImageli nastavni proces kroz inoviranje programa i kurikuluma, modularnu nastavu, kao i pratičnu obuku studenata.

- Zahvaljujući intenzivnoj komunikaciji koju imamo sa predstavnicima turističke privrede, studentima, konsultujući međunarodna iskustva kolega sa turističkih fakulteta, usaglašavamo svoje akademske i istraživačke aktivnosti sa potrebama tržišta – rekla je dekanica.  

Ona, međutim, podsjeća i da su studenti Fakulteta za turizam i hotelijerstvo imali obaveznu praksu i prije posljednje akreditacije, kao i visoko učeće u sezonskom zapošljavanju kroz projekat „Summer Job”.

- Novom akreditacijom praksu studenata smo intenzivirali u pogledu trajanja i kvaliteta, što će im omogućiti da se od prve godine studija uključe u proces rada i paralelno uz široka teorijska znanja iz oblasti turizma i hotelijerstva steknu potrebne vještine za njihovu praktičnu primjenu u preduzećima turističke privrede – smatra Perović.

Prema njenim riječima, u cilju poboljšanja uslova studiranja i evropskih standarda, uprava Fakulteta unapređuje infrastrukturu, a u toku je projekat sa Ministarstvom prosvjete, kroz koji će obezbijediti standarde za studiranje osoba sa invaliditetom.

- Fakultet raspolaže moderno opremljenim salama, kabinetima, medijatekom, bibliotekom i računarskom salom, koje obezbjeđuju kvalitet nastavnog procesa. Kontinuirano ulažemo u modernizaciju IT opreme, kako iz sopstvenih sredstava, tako i kroz projektne aktivnosti – tvrdi dekanica Perović.

Ona kaže i da obrazovanje iz oblasti turizma, koji predstavlja globaloni fenomen i veoma dinamičanu djelatnost, nameće potrebu internacionalizacije, osnaživanje akademskih i istraživačkih kapaciteta i unapređenje mobilnosti studenata i profesorskog kadra.  

- Fakultet ima intenzivnu saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama iz inostranstva. Pored postojeće  mobilnosti studenata sa fakultetima iz Slovenije, Hrvatske, Francuske, Rusije, Finske, vrijedno radimo na njenom unapređenju, stimulišući studente da apliciraju za programe mobilnosti, kao i kroz sporazume o saradnji sa turističkim fakultetima – kazala je ona. Profesori, kako dodaje, borave na evropskim univerzitetima u svojsvu gostujućih predavača, pa su samo u toku ove godine boravili na univerzitetima u Varni, Moskvi, Parizu, Bolonji, Mariboru.

Fakultet za turizam i hotelijerstvo je pridruženi član Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO)  i član međunarodne asocijacije koja podržava obrazovanje i obuku u turizmu EURHODIP.

- To nam omogućava pristup i učeše u svim značajnim dešavanjima vezanim za  turističku privredu. Aktivno učestvujemo u projektima, u saradnji sa ministarstvima turizma i održivog razvoja, prosvjete i nauke, Nacionalnom turističkom organizacijom, stranim i fakultetima Univerziteta Crne Gore, kao i međunarodnim organizacijama – rekla je Perović.

Dekanica kaže da su na Fakultetu trenutno aktuelni bilateralni projekti sa Srbijom i Hrvatskom.

- Posebno bih istakla već pomenuti projekat prilagođavanja prostora Fakulteta osobama sa invaliditetom u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, kao i projekte HERIC i Erasmus+CULTURWB – navela je ona.

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print