Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 10.11.2017

Gostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole iz FinskeGostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole  iz Finske

Profesor Ilka Lehtola sa Saima Univerziteta primijenjenih nauka u Finskoj gostovao je na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u okviru Erasmus + programa u periodu 06.11. - 10.11.2017. Profesor Lehtola je održao niz predavanja  na temu Event turizma i Destinacionog marketinga u Skandinaviji i obavio konsultacije sa studentkinjama FTH  koje su dobile Erasmus +  stipendiju za boravak na Fakultetu za turizam Saima Univerziteta primijenjenih nauka. U planu je proširivanje i ostvarivanje kontinuiteta saradnje između institucija. 

 

prof. dr Andriela Vitić Ćetković,

prodekan za međunarodnu saradnju