Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakultet za Turizam i Hotelijerstvo ko-organizator međunarodne konferencije ENTRENOVAFakultet za Turizam i Hotelijerstvo je, i ove godine, jedan od ko-organizatora međunarodne konferencije ENTRENOVA (ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference), multi-disciplinarne konferencije čiji je fokus na različitim ekonomskim, marketinškim i organizacionim aspektima inovacija u korporativnom kontekstu. Konferencija će se održati u periodu od 6 do 8 Septembra u Splitu, i istrazivaci iz ovih i drugih bliskih oblasti pozvani su da dostave abstrakte za ucesce na konferenciji do 15. februara.

 

Vise informacija na: http://www.entrenova.org/

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print