Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 28.09.2017

Naši istraživači u COST akcijiNaši istraživači u COST akciji

Doc. Dr Sanja Peković boravila je na Univerzitetu Paris-EST u okviru Cost akcije ‘European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and   the Humanities’.

Cilj boravka bila je priprema i implementacija strategije intervjuisanja istraživača o njihovoj percepciji faktora izvrsnosti u istraživanju. Namjera je da se dalje identifikuju specifične naučne i socijalne interakcije koje karakterišu društvene nauke u cjelini, kao i pojedinačno određene discipline, kao i da se analizira i objasni tendencija u diseminaciji društvenih nauka, kroz upoređivanje informacija dostupnih u nacionalnim bazama podataka i onih dobijenih na osnovu intervjua sprovednih na terenu.