Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Odbrana magistarskog rada - Ivana Medojević
Obavještava se javnost da će kandidat Medojević Ivana javno braniti magistarski rad pod nazivom "Perspektive razvoja kulturnog turizma u klasteru Budva- Bar", pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Đurđica Perović, predsjednik Komisije,

Prof. dr Aleksa Vučetić, mentor,

Prof. dr Andriela Vitić- Ćetković, član.

 

Odbrana će se održati dana, 19.01.2021. godine sa početkom u 12 h, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Broj posjeta : 216