Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Rad na uvid javnosti - Ana Vukasović
Obavještavaju se zainteresovani da se rad magistranda Vukasović Ane  pod nazivom “Turistički potencijali ruralnog područja Boke Kotorske“ nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od         31.08.2021. godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 109