Upitnik Erasmus+ projekta E.L.E.G.A.N.T.S: Nove tehnologije i njihova upotreba u kulturnim i kreativnim industrijama 
Upitnik Erasmus+ projekta <span class="CyrLatIgnore">E.L.E.G.A.N.T.S</span>: Nove tehnologije  i njihova upotreba u kulturnim i kreativnim industrijama 
Cilj ovog upitnika je da identifikuje obrazovne potrebe ključnih ciljnih grupa projekta E- Learning Gamifyed and Networked Training for Startupper u kontekstu neophodnih znanja, vještina i sposobnosti pri prihvatanju, razumijevanju i korišćenju novih tehnologija u oblasti kulturnih i kreativnih industrija.
 
Za popunjavanje ovog upitnika potrebno je maksimum pet minuta a dostupan je na linku: UPITNIK.
 
Nove tehnologije (emerging technologies ), u kontekstu ovog Upitnika, podrazumjevaju tehničke inovacije koje su posljedica tehnološke revolucije i konvergencije, a čiji razvoj i praktična primjena omogućavaju dugoročne, održive i kompetitivne prednosti pojedinaca, institucija i organizacija. Nove tehnologije uključuju lepezu tehničko-tehnoloških alata i resursa čija primjena je moguća u okviru polja obrazovanja, informisanja, nano- i biotehnologija, robotike, vještačke inteligencije, its.

Istraživanje je anonimno i rezultati će biti korišćeni isključivo u naučne svrhe.
 
E.L.E.G.A.N.T.S 
Izvršni tim
FDU - CetinjeNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.