Osnovne informacije - Fakultet dramskih umjetnosti
Osnovne informacije - Fakultet dramskih umjetnosti

Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju počeo je sa radom  studijske 1994/95 godine, kao odsjek pri Fakultetu likovnih umjetnosti, a 1997. godine osnovan je kao samostalna univerzitetska jedinica.

Od samog osnivanja, glavna misija Fakulteta bila je da, razvijajući kvalitetne studijske programe i module u različitim oblastima dramskih i audio-vizuelnih umjetnosti, obezbijedi visok nivo edukacije i umjetničkog razvoja svojih studenata, kao i njihovu profesionalnu integraciju na tržištu rada. Aktivnosti na tom planu, realizovane tokom proteklih dvadeset godina, intenzivno su vodile i ka razvoju snažne profesionalne baze u okvirima cjelokupnog crnogorskog kulturnog i kreativnog sektora. Nekadašnji studenti Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju danas su važni akteri umjetničke, kulturne i medijske produkcije u Crnoj Gori.

Fakultet dramskih umjetnosti organizuje osnovne i postdiplomske studije iz oblasti drame i pozorišta, filma i medija i, obrazujući buduće glumce, producente, pozorišne i filmske reditelje i dramaturge, predstavlja glavni izvor kadrova u  dramskim umjetnostima u našoj zemlji.

Rad na Fakultetu karakteriše čvrsta povezanost obrazovne, umjetničke i istraživačke djelatnosti,  kvalitetna realizacija procesa umjetničkog obrazovanja na svim nivoima akademskih studija, nastava organizovana kroz rad u malim grupama, izvrstan nastavnički kadar, izuzetna posvećenost studentima, kao i mogućnost da, već tokom studiranja, učestvuju u značajnim projektima. Nastava se odvija kroz kreativne radionice, na čelu sa iskusnim pedagozima - poznatim savremenim stvaraocima na polju teatra i filma, kao i kroz predavanja teoretičara umjetnosti i kulture, koja su u interakciji sa kreativnom praksom.

Fakultet je omogućio profesionalnu integraciju za preko 200 svojih bivših studenata. Naši studenti danas su priznati u cijelom regionu kao već ostvareni pozorišni i filmski reditelji, glumci, producenti, dramaturzi, menadžeri u kulturi, medijski profesionalci, kao i praktičari u različitim oblastima umjetnosti.

Javnost pokazuje veliko interesovanje za rad Fakulteta, od samog njegovog osnivanja, a ono je sve veće, iz godine u godinu, zahvaljujući godišnjim ispitima, otvorenim za javnost, ali i drugim projektima koje realizuje Fakultet. Jačanje i povezivanje sa instutucijama kulture i medija, umjetnički rad naših nastavnika i saradnika, koji imaju vodeću ulogu u velikom broju dešavanja u oblasti dramskih i audiovizuelnih umjetnosti, kao i rad naših diplomiranih studenata, danas uspješnih stvaralaca, permanentno unapređuju ugled Fakulteta. Danas kulturna, umjetnička i medijska zajednica veoma prepoznaje važnost, ulogu i značaj koji Fakultet dramskih umjetnosti ima u državi.           

Osim nastavnih programa, Fakultet dramskih umjetnosti tokom godina realizovao je i organizovao niz značajnih vannastavnih aktivnosti i projekata. Ove aktivnosti podrazumijevaju organizaciju različitih umjetničkih radionica, ljetnjih škola, naučnih konferencija, okruglih stolova, seminara kao i različite umjetničke projekte istraživanja u oblasti filma, pozorišta, glume, dramaturgije, filmske, televizijske i pozorišne režije. Sve aktivnosti realizovane su u saradnji sa institucionalnim partnerima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou. Lista ovih partnera uključuje, prije svega: Ministarstvo kulture Crne Gore, UNESCO, UNICEF, Nacionalni javni radio-televizijski servis Crne Gore (RTCG), Crnogorsko narodno pozorište, kao i Kraljevsko pozorište Zetski dom, festivale i manifestacije od nacionalnog značaja, brojne kulturne centre, kao i druge regionalne fakultete dramskih umjetnosti u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Makedoniji i Sloveniji. Dakle, Fakultet dramskih umjetnosti sa Cetinja prisutan je u javnosti i prepoznatljiv ne samo unutar Crne Gore, već i u regionalnim projektima, u kojima aktivno učestvuje.

Fakultet neprekidno i sistematski radi na unapređenju kvaliteta svojih programa. U novom, akreditovanom modelu osnovnih studija na Fakultetu dramskih umjetnosti nastava se, od studijske 2017/2018. godine organizuje u okviru tri studijska programa, i to: Gluma, Film i mediji i Drama i pozorište.

Shodno svojoj institucionalnoj orijentaciji, glavna misija Fakulteta će i dalje biti da, promovišući dramsko i audio-vizuelno umjetničko obrazovanje i stvaralaštvo, kontinuirano unapređuje i osnažuje umjetničku praksu i produkciju u Crnoj Gori, kao i da obezbijedi  profesionalizaciju ukupnog  sektora kulture, umjetnosti i medija u Crnoj Gori.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.