Obnova regionalne saradnje sa Univerzitetom u Ljubljani između AGRFT-a i FDU - Cetinje


Sastanak delagacije Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja i predstavnika Akademije za pozorište, radio, film i televiziju (AGRFT), Univerziteta Ljubljana

U cilju uspostavljanja i definisanja mogućih područja saradnje između Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja i Akademije za pozorište, radio, film i televiziju (AGRFT), Univerziteta Ljubljana, 17. oktobra 2023. godine, održan je sastanak dviju delegacija u prostorijama AGRFT u Ljubljani. Crnogorsku delegaciju su činili vanr. prof. dr Edin Jašarović, dekan FDU i doc. dr. Sara Vujošević Jovanović, prodekanica za međunarodnu saradnju i nauku. Delegaciju AGRFT su činili prof. mr.sc. Žanina Mirčevska, dekanica UL AGRFT-a i šefica katedre za dramaturgiju i scensku umjetnost; prof. Tomaž Gubenšek, prodekan i koordinator odsjeka za pozorište i radio; doc. dr. Polona Petek, resorna koordinatorka za film i televiziju i Pia Mikolič, šefica odsjeka za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću. Sastanak je ispred Ambasade ispratila Ana Zeković, otpravnica poslova a.i.

Razmijenjena su mišljenja o načinu funkcionisanaj AGRFT-a i FDU-a, te je dalji tok sastanka prevashodno bio orijentisan raspravom o perspektivama razvoja i specifičnostima studijskim programima, izazovima u razvoju obrazovanja i  profesionalnom afirmisanju akademskog osoblja u dramskim i audio-vizuelnim umjetnostima kao i potencijalnim i budućim modalitetima saradnje dvije ustanove.

Imajući u vidu da Univerzitet Crne Gore i Univerzitet u Ljubljani imaju već potpisan krovni Sporazum o saradnji, dogovoreno je da se u najskorijoj perspektivi, a imajući u vidu pređašnju veoma uspješnu  saradnju između dvije ustanove dogovoreno je da se:

- potpiše Partnerski interinstitucionalni Erasmus program između AGRFT i FDU za razmjenu akademskog osoblja;

- definiše polje saradnje (dramaturgija, pozorište, film, scenario, montaža …) unutar kojih je neophodno definisati prostor za dopunu deficitarnih oblasti i polja obrazovanja i razvoj  kadrova između dvije ustanove;   

- organizuju radionice,  ljetnje škole, kao i razviju posebni  programi  u okviru potencijalno novih i zajedničkih  projekata koje bi realizovali posredstvom Erasmus platforme i programa podrške.

Predstavnici AGRFT-a su informisali predstavnike FDU - Cetinje  da je od 9-15. oktobra o.g. bio održan drugi po redu studentski pozorišni AGRFT festival, u okviru kojeg je gostovala studentska predstava iz Zagreba. U tom pravcu predloženo je da se  crnogorska studentska produkcija gostuje u okviru festivala za narednu godinu (2-6.10.2024), a posebno imajući u vidu da FDU sljedeće godine slavi jubilej - 30. godina rada.

U tom pravcu razmatrana je mogućnost da sledeće godine na ovom festivalu Crna Gora sa učešćem FDU-a na Festivalu bude programska "zemlja u fokusu", gdje bi se mogle realizovati brojne tekuće produkcije naše škole, kao i svojevrsni programski "show case" sastavljen od studentskih predstava i studentskih filmova. 

Nakon sastanka, predstavnici AGRFT-a za crnogorsku delagaciju organizovali su obilazak novih prostorija AGRFT-a i upoznavanje sa uslovima rada.

Posjetu delegacije FDU-a sa Cetinja pomogla je Ambasada Crne Gore u Sloveniji, te posebnu zahvlanost za realizaciju, logistiku i smještaj dugujemo otpravnici poslova Ani Zeković kao i počašnom konzulu Crne Gore u Sloveniji gospodinu Vojislavu Kovaču na srdačnoj dobrodoslici.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.