Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 04.04.2019

Sporazum o saradnji KCCG i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanjeIzmeđu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore (UCG) i  Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) potpisan je Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali dekan Fakulteta prof. dr Stevo Popović i direktor Kliničkog centra Jevto Eraković.

“Saradnja ove dvije institucije odvijaće se, prvenstveno, kroz zajedničko učešće u stručnim i naučnim projektima i razmjenu iskustava u oblasti nauke, istraživanja i obrazovanja”, kazao je dekan Popović.

On je naveo da se ovim sporazumom otvara nova mogućnost za studente Fakulteta jer on podrazumijeva nastavu i praksu u organizacionim cjelinama KCCG.

“Zaposleni KCCG, sa druge strane, moći će da se naučno i stručno usavršavaju na Fakultetu. Pored razmjene kadrova, od važnosti je i dijeljenje zajedničkih resursa labaratorija, korišćenje prostora, opreme i ostalih resursa KCCG i Fakulteta u realizaciji projekata i drugih vidova saradnje“, rekao je dekan Popović.

Sporazumom je, pored organizacije naučnih i stručnih skupova od interesa za obje strane i zajedničkih posjeta i organizovane saradnje sa specijalizovanim međunarodnim visokoškolskim institucijama, predviđena i saradnja u izdavačkoj djelatnosti.

 

Dokumenti