Prirodno-matematički fakultet, 26.03.2020

Vježbe VII i VIII sedmicaPrimjeri 5.1-5.6 iz profesorove skripte Statistika1.pdf.

Rješenja zadataka 6, 7, 8, 9, 14 i 16 iz Zbirke (sa stranica 186 i 187) su u priloženom fajlu.

Dokumenti

Broj posjeta : 160