Filozofski fakultet, 02.07.2019

Međunarodna naučna konferencija održana povodom 130 godina predmeta Istorija pedagogije

U organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gpre, na Studijskom programu Pedagogija održana je  Međunarodna naučna konferencija na temu „Istorija pedagogije kao naučna pedagoška disciplina i nastavni predmet – prošlost, sadašnjost i perspektive”, 25. i 26. juna 2019. godine.

Konferencija je održana u čast 130 godina Istorije pedagogije kao nastavnog predmeta u Crnoj Gori i 15 godina rada Studijskog programa za pedagogiju na Filozofskom fakultetu.

Učesnike konferencije su pozdravili rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić,  sekretarka Ministarstva nauke Smiljana Prelević, akademik Slobodan Backović, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Dekan Filozofskog fakulteta prof. dr Goran Barović, otvorio je konferenciju, a prisutnima se obratio i prof. dr Vučina Zorić, rukovodilac Studijskog programa za pedagogiju.

Konferencija se realizovala uz podršku Univerziteta Crne Gore, Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, kao i donacija EPCG AD Nikšić, Pivare Trebjesa u Nikšiću, CKB (poslovna jedinica u Nikšiću), Turističke organizacije grada Nikšića i Turističke organizacije grada Bara.

U okviru ove konferencije publikovana je Knjiga apstrakata radova učesnika konferencije iz 16 država među kojima su najeminentiniji istoričari pedagogije svojih zemalja, a pojedini su bivši rektori, sadašnji prorektori, dekani, prodekani, rukovodioci studijskih programa, akademici, itd.

Među njima su Marc Depaepe (Belgija), Ehrenhard Skiera i Katja Grundig de Vazquez(Njemačka), Simonetta Polenghi (Italija), Andrej Rajský i Blanka Kudláčová (Slovačka), Tomáš Kasper i Dana Kasperová (Češka), Edvard Protner (Slovenija), András Németh (Mađarska ), Antonio Fco. Canales Serrano (Španija), Panagiotis Kimourtzis i Ioannis Betsas (Grčka), Alizada Hikmat i Alizada Sabina (Azerbejdžan), Esther Berner (Švajcarska), Larysa Berezivska (Ukrajina), Albena Chavdarova i Mariyana Ilieva (Bugarska), Snježana Šušnjara (Bosna i Hercegovina), Suzana Miovska-Spaseva (Sjeverna Makedonija) i Vučina Zorić (Crna Gora. 

Za učesnike konferencije je na kraju prvog dana održan koncert Bojane Marković i Slobodana Bogdanovića  u Dvorcu kralja Nikole I Petrovića u Nikšiću.

"Izražavamo veliku zahvalnost Jeleni Đukanović i Renati Bulajić, upravama i osoblju ustanova "Dvorac kralja Nikole - zavičajni muzej" i i JU Narodna biblioteka “Njegoš” u Nikšiću na pomoći u održavanju koncerta", saopšteno je sa Filozofskog fakulteta UCG.

Tokom većeg dijela drugog dana konferencije učesnici su bili na izletu tokom kojeg su posjetili Biljardu i Dvorac kralja Nikole i Petrovića na Cetinju, Kotor, Ostrvo Gospa od Škpljela i Perast, poslije čega je održana finalna diskusija o rezultatima rada i zatvaranje konferencije.

http://www.mna.gov.me/vijesti/203888/Medunarodna-naucna-konferencija-Istorija-pedagogije-kao-naucna-pedagoska-disciplina-i-nastavni-predmet-proslost-sadasnjost-i-per.html

https://www.zuns.me/prosvjetni-rad/clanak/me%C4%91unarodna-nau%C4%8Dna-konferencija-o-pedagogiji-odr%C5%BEana-u-nik%C5%A1i%C4%87u

http://www.rtnk.me/me/nik%C5%A1i%C4%87/nau%C4%8Cna-konferencija-na-filozofskom-fakultetu/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/gdje-je-bila-gdje-se-nalazi-i-kakve-su-perspektive-istorije-pedagogije

Fotografije:  https://drive.google.com/open?id=1giEXLNKWf4Mf_Rmww0FluR6KCvRxjpLL

Dokumenti

Broj posjeta : 1717