Fakultet likovnih umjetnosti, 25.05.2020

RASPORED POLAGANJA ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU STUDIJSKE 2019/2020. godine 

 

RASPOREDPOLAGANJA ISPITA U JUNSKOMISPITNOM ROKU STUDIJSKE 2019/2020.godine

 

I GODINA                    

r.br.

PREDMET

 

I ROK

II ROK  /popravni/

1.         

ANALITIČKO CRTANJE II

10.06. u 12h

23.06. u 12h

2.         

SLIKARSTVO II

26.06. u 12h

09.07. u 10:00h

3.         

GRAFIKA II

12.06. u 10h

30.06. u 12h

4.         

OSNOVI LIKOVNE TEHNOLOGIJE II

16.06. u 10h TEST

24.06. u 10h ISPIT

29.06.u 12 h TEST

06.07.u 10 ISPIT

5.         

LIKOVNA ANATOMIJA II

18.06. u 11h

01.07. u 11h

6.         

OSNOVI LIKOVNIH ELEMENATA

 

26.06 u 11h

09.07. u 11:00h

7.         

ISTORIJA UMJETNOSTI II

17.06 u 9h

30.06. u 9h

8.         

ENGLESKI JEZIK II

15.06. u 9h

29.06. u 9h

9.         

VAJARSKA TEHNOLOGIJA II

16.06. u 9:30h

08.07. u 9,30h

10.  

MODELOVANJE II

16.06. u 10h

/

11.  

TIPOGRAFIJA

18.06. u 10h

16.07. u 10h

12.  

UVOD U ILUSTRACIJU

16.06. u 12h

07.07. u 12h

13.  

APLIKATIVNI GRAF.SOFTER II

11.06. u 10h

01.07. u 10h

 

 

 

 

 

II GODINA

 

r.br.

PREDMET

 

I ROK

II ROK /popravni/

1.         

CRTANJE II

18.06. u 13:30h

01.07. u 13:30h

2.         

ISTORIJA UMJETNOSTI IV 

17.06. u 11h

30.06. u 11h

3.         

OSNOVI FOTOGRAFIJE II   

22.06. u 10h

09.07. u 10h

4.         

VEČERNJI AKT  

10.06. u 10h

23.06. u 10h

5.         

VAJARSTVO II

16.06. u 10:30h

08.07.10,30h

6.         

SKULPTURA U MATER.II

16.06. u 11h

08.07.u 11h

7.         

ENGLESKI JEZIK IV

15.06. u14:30h

29.06. u 14:30h

8.         

SLIKARSTVO IV

25.06. u 10h

10.07. u 10.00h

9.         

GRAFIKA IV  

12.06. u 11:30h

30.06. u 10h

10.  

INTERMEDIJALNA ISTRAŽ.II

23.06. u 12h

seminarske radove poslati do 20.06. na email;  markm@t-com.me

09.07. u 12:00h

11.  

IZBORNI SLIKARSKI ATELJE II

25.06. u 12h

10.07. i 11:00h

12.  

IZBORNI GRAFIČKI ATELJE II

12.06. u 11:30h

30.06. u 10h

13.  

GRAF.OBLIKOVANJE KNJIGE

16.06. u10h

07.07. u 10h

14.  

GRAF.KOMUNIKACIJE II

18.06. u 13h

16.07. u 11:30h

15.  

ILUSTRACIJA

16.06. u 14h

07.07. u 14h

 

 

III GODINA

r.br.

PREDMET

 

I   ISPITNI  ROK

II ISPITNI ROK

 /popravni/

 1.  

INTERMEDIJALNA UMJETNOST

17.06. u 12h

30.06.u 12

 1.  

SLIKARSTVO VI

23.06. u 10h

07.07.u 13h

 1.  

SAVREMENA UMJETNOST

19.06. u 11h

03.07. u 11h

 1.  

PORTFOLIO

17.06. u 12:30h

30.06. u 12:30h

 1.  

TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA

10.06. u 15h

08.07. u 15h

 1.  

CRTANJE IV

18.06. u 11h

01.07. u 11h

 1.  

VIDEO

12.06. u 12h

02.07.u 11h

 1.  

KONZERVACIJA

16.06. u 12h TEST

24.06. u 12h ISPIT

29.06.u 10h TEST

06.07.u 12 h ISPIT

 1.  

ZAVRŠNI RAD  (ZA SP SLUKARSTVO)

/

17.07. u 10h

 1.  

PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA

18.06. u 10h

07.07.u 10 h

 1.  

SKULPTURA U MATERIJALU IV

16.06. u 11h

08.07. u 10h

 1.  

UNIKATNO OBLIKOVANJE

16.06. u 11:30h

08.07. u 11h

 1.  

VAJARSTVO IV

16.06. u 12h

08.07. u 11h

 1.  

ZAVRŠNI RAD  (ZA SP VAJARSTVO)

/

17.07. u 10h

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE IV

17.06. u 13h

 

 1.  

ILUSTRACIJA I KNJIGA II

16.06. u 13h

07.07. u 13h

 1.  

TIPOGRAFIJA I PISMO

17.06. u 10h

16.07. u 13h

 1.  

ISTORIJA CG I YU FILMA II

24.06.u 12,30h

9.07.u 12,30h

 1.  

ZAVRŠNI RAD (ZA SP GRAFIČKI DIZAJN)

/

17.07. u 10h

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

 

r.br.

PREDMET

 

I ROK

II ROK /popravni/

1.          

INTERMEDIJI  IV 

23.06. u 11h

 

2.          

METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA II 

16.06. u 13h

8.07.u 13h

3.          

TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI II 

22.06. u 11h

06.07. u 11h

4.          

KONZERVACIJA IV

16.06. u 12h TEST

24.06. u 12h ISPIT

29.06.u 10h TEST

06.07.u 12 h ISPIT

5.          

PORTFOLIO  II

17.06. u 14h

30.06. u 14h

6.          

SLIKANJE SA CRTANJEM II

10.06. u 11h

23.06. u 11h

        7.

SLIKANJE VIII

10.06. u 12h

23.06. u 12h

        8.

GRAFIKA VI kod  prof.A. Burić 

15.06. u 10h

09.07.u 10 h

        9.

GRAFIKA SA CRTENJEM kod prof.A.Burić 

15.06. u 10:30h

09.07.u 10,30 h

      10.

INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA II kod prof.A.Burić

15.06. u 11h

09.07.u 11 h

     11.

INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA II kod V:Bošković

18.06. u 11h

07.07.u 10 h

     12.

GRAFIKA SA CRTANJEM kod prof.V.Bošković

 

18.06. u 11:30h

07.07.u 10 h

     13.

GRAFIKA VIII kod V:Bošković

 

18.06. u 12h

07.07.u 10 h

     14.

INTERMEDIJALNA SKULPTURA II

 

16.06. u 12:30

08.07.u 11,30h

     15.

SKULPTURA U KAMENU II

16.06. u 13h

08.07.u 11,30h

     16.

MODELOVANJE SA CRTANJEM II   

 

16.06. u 13:30

08.07.u 12h

     17.

SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II

16.06. u 14h

08.07.u 12h

   18.

INTERAKTIVNI DIZAJN IV

18.06. u 14:30h

16.07. u 15h

   19.

ILUSTRACIJA VI

 

19.06. u 11:30h

10.07. u 10h

  20.

RAZUMIJEVANJE POTROŠAČA

17.06. u 10h

07.07. u 10h

  21.

 

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE IV 

19.06. u 11h

10.07. u 11h

   22.

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE VI

18.06. u 10h

16.07. u 10h

   23.

PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA II  

22.06. u 11:30h

09.07. u 11:30h

   24.

ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA II

17.06. u 10h

16.07. u 10h

   25.

SLIKANJE VIII  za SPGD

26.06. u 13h

/

 

 

POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE  STUDIJE

 

r.br.

PREDMET

 

 

I ROK

II ROK /popravni/

1.

MENADŽMENT U KULTURI II

23.06.u 11,30h

01.07.u 11,30h

2.

CRTANJE VIIIA

18.06. u 11h

01.07. u 12h

3.

TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI IV

22.06. u 11h

01.07. u 11h

4.

 

FILOZOFIJA UMJETNOSTI   IV                               

/

 

5.

 

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE

17.06. u 11:30h

16.07. u 15h

6.

FOTOGRAFIJA

22.06. u 12h

09.07. u 12h

 

Broj posjeta : 924