Medicinski fakultet, 26.06.2019

Veliko interesovanje za upis na Medicinskom fakultetu UCGPredloženi broj studenata za upis u I godinu osnovnih studija Medicinskog fakulteta UCG, na budžetu, u studijskoj 2019/2020. godini je na Medicini 40, na Stomatologiji 20, na Farmaciji 30, na Primijenjenoj fizioterapiji 45 i na Visokoj medicinskoj školi – 50 studenata.

Prodekanka za nastavu Medicinskog fakulteta UCG prof. dr Aleksandra Vuksanović-Božarić kaže da vlada veliko interesovaImagenje za sve studijske programe Medicinskog fakulteta UCG.

„Očekujemo najbolje kandidate. Kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju od regionalnih autoriteta Medicinski fakultet obezbjeđuje edukativne karaktere savremenih svjetskih trendova, kroz savremene tehnologije učenja, čime doprinosimo unapređenju kvaliteta zdravstvenog sistema Crne Gore“, navodi Vuksanović - Božarić.

Svi zainteresovani kandidati potrebnu dokumentaciju za upis na sve studijske programe Medicinskog fakulteta UCG, predaju u prostorijama Medicinskog fakulteta u Podgorici. Pravo upisa imaju kandidati sa završenom gimnazijom i srednjom medicinskom školom, po četvorogodišnjem programu obrazovanja. Kandidati koji su završili drugu vrstu srednjeg obrazovanja, nemaju mogućnost upisa na Medicinski fakultet UCG.

„Na akademskom studijskom programu Medicina i Stomatologija, prijemni ispit se polaže za predmete Hemija i Biologija. Bodovanje se vrši prema Pravilniku o upisu i kriterijumima za upis u I godinu osnovnih studija  i maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na prijemnom ispitu je 5. Uz prijemni ispit kandidat se boduje i iz predmeta od značaja za savladavanje studijskog progrma: Hemija i Biologija iz III i IV razreda srednje škole“, kaže Vuksanović - Božarić.

Na Farmaciji i  Visokoj medicinskoj školi u Beranama i Primijenjenoj fizioterapiji u Igalu kandidati se primaju na osnovu rangiranja, po broju bodova, a na osnovu Pravilnika o upisu i kriterijumima za upis u I godinu osnovnih studija.

Na Farmaciji se bodovanje kandidata vrši za predmete Hemija i Matematika iz III i IV razreda srednje škole, koji su od značaja za savladavanje studijskog programa a prema Pravilniku o upisu i kriterijumima za upis u I godinu osnovnih studija.

Za Visoku medicinsku školu boduju se predmeti iz III i IV razreda srednje škole, Hemija i Biologija, a za Primijenjenu fizioterapiju Biologija i Fizika.

Teorijska i praktična nastava

Prodekanka Aleksandra Vuksanović-Božarić navodi da se teorijska i praktična nastava na predkliničkim predmetima studijskih programa Medicinskog fakulteta UCG  realizuje u savremeno opremljenim amfiteatrima, slušaonicama, laboratorijskim, kompjuterskim salama u zgradama Medicinskog fakulteta.

„Nastava iz kliničkih predmeta se odvija u nastavno-naučnim bazama Medicinskog fakulteta, u kojima studenti usvajaju kliničke vještine i upoznaju se sa najsavremenijim dijagnostičkim procedurama kroz najmoderniju i najaktuelniju tehnologiju", kaže ona.

Mobilnost poseban dio obrazovnog procesa

mobilnost studenata Medicinskog fakulteta UCG kroz međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta i organizovanu aktivnost MOMSIC-a je poseban dio obr

azovnog procesa, ističe prodekanka Vuksanović-Božarić. Kroz realizaciju bilateralnih, nacionalnih, Erasmus i Erasmus+ projekata ostvarena je značajna međunarodna saradnja regionalnih centara i Medicinskog fakulteta, što je jedan od indikatora kontrole kvaliteta obrazovnog procesa Medicinskog fakulteta.

 

https://www.cdm.me/drustvo/veliko-interesovanje-za-upis-na-medicinskom-fakultetu/

https://volimpodgoricu.me/2019/06/26/veliko-interesovanje-za-upis-na-medicinskom-fakultetu-ucg/

https://www.cdm.me/drustvo/veliko-interesovanje-za-upis-na-medicinskom-fakultetu/

Broj posjeta : 4857