Medicinski fakultet, 24.03.2020

Onlajn nastava na Medicinskom fakultetuPoštujući preporuke dobijene iz Rektorata Univerziteta Crne Gore, nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta u novonastalim okolnostima, usljed pojave novog korona virusa COVID 19, sprovode nastavni proces jednom od sugerisanih metoda onlajn nastave.

Po predlogu Rektorata Univerziteta Crne Gore, prva mogućnost je postavljanje nastavnog materijala na stranici predmeta na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me, druga je postavljanje kreirane multimedijalne prezentacije na Moodle platformi, na adresi http://dl.ucg.ac.me/ (Moodle), a treća ZOOM aplikacija i izvođenje nastave u realnom vremenu.

Na Medicinskom fakultetu se, osim prve dvije, uveliko koristi i ZOOM aplikacija, koja se pokazala kao veoma dobra u novonastaloj situaciji. Profesori Mileta Golubović i Filip Vukmirović su prvi krenuli sa korišćenjem ZOOM aplikacije i kao i studenti veoma su zadovoljni ovim vidom održavanja nastave. Aplikacija omogućava interaktivnost tako da studenti u bilo kom trenutku mogu da postave pitanje profesoru koji drži predavanje.

Broj posjeta : 2882