Elektrotehnički fakultet, 13.12.2020

Laboratorijska vježbaLaboratorijske vježbe počinju u četvrtak, 17.12.2020. godine.
 
Zbog trenutnih okolnosti radi se samo jedna laboratorijska vježba, vježba broj dva iz priloženog praktikuma.
 
Laboratorijska vježba je obavezna i preduslov je za polaganje završnog ispita.
 
Studenti su obavezni da na vježbe dođu sa praktikumom koji je u prilogu (dovoljan je samo dio koji je potreban za laboratorijsku vježbu broj dva) i da na vježbe dođu pripremljeni na način što će se prije izrade vježbe detaljno upoznati sa materijalom za tu vježbu.
 
Za sve studente sa indeksom starijim od 2020. godine koji se nalaze na spisku sa grupama za izradu laboratoriskih vježbi smatra se da nijesu radili vježbe i imaju obavezu da ih rade zajedno sa ovogodišnjim studentima. Ako je neko od navedenih studenata već radio vježbe neka se obrati na mejl aldin@ucg.ac.me i navede godinu kada su vježbe odrađene. Ukoliko se to potvrdi kao tačno laboratorijske vježbe će im biti priznate.
 
Praktikum i raspored grupa sa terminima nalaze se u prilogu. 

Dokumenti

Broj posjeta : 323