Filološki fakultet

Izbor teme diplomskog rada
Izbor teme diplomskog rada

TEME ZA DIPLOMSKI RAD

Studenti specijalističkog studija obavezni su da u toku ljetnjeg semestra izaberu jednu temu sa ponuđenog spiska i prijave je na mejl naveden iznad grupe tema u kojoj se nalazi ona koju biraju.

Pored prijave na mejl, obavezne su i konsultacije tj. dogovor sa nadležnim saradnikom oko odabira korpusa i literature. Bez prijave na mejl i konsultacija student neće steći uslov za odbranu diplomskog rada. 

Student je takođe dužan da temu i mentora prijavi studentskoj službi.

Prilikom izrade rada student je obavezan da poštuje pravila za pisanje diplomskog rada (dokument u prilogu). 

Plagiranje diplomskih radova, u dijelovima i u cjelini, biće ubuduće rigorozno kažnjavano pokretnjem disciplinskog postupka i zabranom izlaska na završni ispit. Isto će biti tretirani i studenti za koje se, na osnovu neuspješne ili nepotpune odbrane, utvrdi da nijesu sami napisali rad koji su predali.

Dokumenti

Broj posjeta : 6384