Filološki fakultet, 14.12.2019

Izbor teme diplomskog radaX

TEME ZA DIPLOMSKI RAD

Studenti četvrte godine obavezni su da u toku ljetnjeg semestra izaberu jednu temu sa ponuđenog spiska i prijave je na mejl naveden iznad grupe tema u kojoj se nalazi ona koju biraju.

Poput prijave na mejl, obavezne su i konsultacije tj. dogovor sa nadležnim saradnikom oko odabira korpusa i literature. Bez prijave na mejl i konsultacija student neće steći uslov za odbranu diplomskog rada. 

Student je takođe dužan da temu i mentora prijavi studentskoj službi.

Prilikom izrade rada student je obavezan da poštuje pravila za pisanje diplomskog rada (dokument u prilogu). 

Plagiranje diplomskih radova, u dijelovima i u cjelini, biće ubuduće rigorozno kažnjavano pokretnjem disciplinskog postupka i zabranom izlaska na završni ispit. Isto će biti tretirani i studenti za koje se, na osnovu neuspešne ili nepotpune odbrane, utvrdi da nisu sami napisali rad koji su predali.

Dokumenti

Broj posjeta : 1870