Prirodno-matematički fakultet, 26.09.2020

PODJELA STUDENATA I GODINE U GRUPE - STUDIJSKI PROGRAM BIOLOGIJAZbog epidemiološke situacije u zemlji studenti će raditi vježbe i slušati predavanja po grupama koje se nalaze u prilogu. Raspored vježbi po grupama istaknut je na site-u PMF-a, dok će raspored predavanja za grupe istaći predmetni profesori.

 

VJEŽBE

I GRUPA

 1. Lazarević Nikica
 2. Ljumović Anja
 3. Kaluđerović Milica
 4. Tanjević Teodora
 5. Backović Ana
 6. Kolić Arabela

II GRUPA

 1. Ralević Sara
 2. Mujović Ivana
 3. Kalezić Milica
 4. Perović Marija
 5. Suličić Jasmin
 6. Božović Maša

III GRUPA

 1. Božović Gordana
 2. Kovačević Luka
 3. Rosić Filip
 4. Balević Nikola
 5. Emšija Alen
 6. Nedić Vanja

IV GRUPA

 1. Bujišić Savina
 2. Mujalović Bije
 3. Vlahović Luka
 4. Kažić Mija
 5. Zakovšek Aleksandra
 6. Bućković Jovana

V GRUPA

 1. Babić Anja
 2. Fuštić Tijana
 3. Ćehajić Jasna
 4. Nikpreljaj Eleonora
 5. Nikčević Darka
 6. Išmić Aurora

 

 

VI GRUPA

 1. Ivković Lana
 2. Marković Nikolina
 3. Bogavac Nataša
 4. Šakić Anja
 5. Kovačević Anastasija
 6. Bubanja Jelena

VII GRUPA

 1. Danilović Marija
 2. Ljumović Hana
 3. Kolar Ema
 4. Habul Lamija
 5. Vučetić Isidora
 6. Bojić Anastasija

VIII GRUPA

 1. Nedović Neda
 2. Šutković Adelisa
 3. Badnjar Anđela
 4. Božović Nataša
 5. Džogaz Milica
 6. Barjaktarović Jovana
 7. Bojović Teodora

 

PREDAVANJA

I GRUPA

 1. Lazarević Nikica
 2. Ljumović Anja
 3. Kaluđerović Milica
 4. Tanjević Teodora
 5. Backović Ana
 6. Kolić Arabela
 7. Ralević Sara
 8. Mujović Ivana
 9. Kalezić Milica
 10. Perović Marija
 11. Suličić Jasmin
 12. Božović Maša
 13. Božović Gordana
 14. Kovačević Luka
 15. Rosić Filip
 16. Nikčević Darka
 17. Išmić Aurora

II GRUPA

 1. Balević Nikola
 2. Emšija Alen
 3. Nedić Vanja
 4. Bujišić Savina
 5. Mujalović Bije
 6. Vlahović Luka
 7. Kažić Mija
 8. Zakovšek Aleksandra
 9. Bućković Jovana
 10. Babić Anja
 11. Fuštić Tijana
 12. Nikpreljaj Eleonora
 13. Nikčević Darka
 14. Ivković Lana
 15. Marković Nikolina
 16. Bogavac Nataša
 17. Šakić Anja

III GRUPA

 1. Kovačević Anastasija
 2. Bubanja Jelena
 3. Danilović Marija
 4. Ljumović Hana
 5. Kolar Ema
 6. Habul Lamija
 7. Vučetić Isidora
 8. Bojić Anastasija
 9. Nedović Neda
 10. Šutković Adelisa
 11. Badnjar Anđela
 12. Božović Nataša
 13. Džogaz Milica
 14. Barjaktarović Jovana
 15. Bojović Teodora

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1038