Filološki fakultet, 02.06.2017

Razvoj postdiplomskih studija na Studijskom programu za engleski jezik i književnostSa potpisivanjem Bolonjske deklaracije, studije engleskog jezika strukturirane su kroz tri ciklusa studija: osnovne trogodišnje studije (kojima se stiče bachelor diploma), jednogodišnje postdiplomske studije, i to specijalističke studije nastavničkog smjera i specijalističke studijeprevodilačkog smjera, i magistarske studije, u okviru smjerova: nauka o jeziku i nauka o književnosti, kao i trogodišnje doktorske studije u okviru nauke o jeziku i nauke o književnosti. Sa reformom Univerziteta Crne Gore započetom na jesen 2015. godine i ovaj studijski program prolazi kroz značajnu promjenu. Struktura studija unutar slijeda 3+1+1+3, sada se izražava kao 3+2+3, tj. ukidaju se specijalističke studije i uvodi dvogodišnji master program usljed pretpostavke da će diploma istog biti neophodna pri zaposlenju u školama u zemlji. Istovremenu se Studijskom programu za engleski jezik i književnost pripaja Studijski program za prevodilaštvo koji se u međuvremenu razvio na Institutu za strane jezike u Podgorici, te kao jedinstven studijski program mi sada nudimo dva privlačna mastera, odnosno jedan koji se fokusira na obrazovanje budućih nastavnika i drugi koji se opredjeljuje za studije prevođenja.

Nastavni sadržaji koje nudi Studijski program za engleski jezik i književnost imaju važnu ulogu iz nekoliko razloga. U razdoblju evropskih integracijskih procesa, razumijevanje drugih kultura važno je za kvalitet i brzinu tih procesa. Anglofone kulture imaju, pri tom, prioritetno mjesto s obzirom na to da se upravo na tim pozicijama formiraju kulturološki i idejni sudovi koji će definisati temeljne integracijske pretpostavke i biti polazište u pregovorima između nacionalne i integracijske kulture. Jednu od ključnih uloga u tim procesima imaće dobro obrazovani anglisti, bilo kao posredni ili neposredni sudionici, zahvaljujući upravo svom nijansiranom poznavanju jezika i načina njegovog funkcionisanja, ali i razumijevanja i prihvatanja temeljnih demokratskih i etičkih pretpostavki za koje ih studij priprema u lingvističkim, književnim i kulturološkim krugovima.

Potreba za stručnjacima iz ove oblasti dugo je već prisutna na savremenom tržištu rada, kako u užoj tako i u široj društvenoj zajednici. Stalna potreba za nastavničkim kadrom, usljed izuzetnog velikog interesovanja za učenje engleskog jezika, povećava se činjenicom da je engleski jezik uveden u osnovno obrazovanje od njegovog prvog stepena, tj. prvog razreda. Kreiranje savremenih i fleksibilnih specijalističkih studija anglistike rezultiraće interesovanjem nastavnog kadra za daljim nadograđivanjem stečenih znanja, studenti se usmjeravaju za naučnoistraživački rad prema svojim sposobnostima i sklonostima, što predstavlja važan preduslov za stvaranje kadrova na našem Univerzitetu.

Uvođenje standarda kvaliteta u cjelokupan vaspitno-obrazovni sistem Crne Gore rezultiraće pojačanom potrebom za stručnim usavršavanjem ovog kadra iz radnog odnosa – što u značajnoj mjeri otvara prostor za angažman našeg studijskog programa na tzv. in-service training-u, tj. na stručnom usavršavanju diplomiranih profesora engleskog jezika kroz različite forme seminara, radionica, okruglih stolova i slično.

Studijski program za engleski jezik i književnost nosilac je anglističke nauke u zemlji, a stekao je značajnu prepoznatljivost u regionu, kako individulanim naučnoistraživačkim i nastavnim nastojanjima, tako i organizacijom redovnih međunarodnih konferencija koje su do sada posjetili više stotina anglista iz cijelog svijeta.

Osim toga, Studijski program za engleski jezik i književnost podrazumijeva da je u njegovu misiju, između ostalog, uključeno upoznavanje građana Crne Gore sa bogatom anglofonom književnošću i kulturom, pa se, pored različitih kulturnih manifestacija (kao što su književne večeri)na ovom Programu razvila bogata prevodilačka aktivnost, koja ispunjava upravo ovu svrhu.

Na Studijskom programu za engleski jezik i književnost, moguće je nastaviti usavršavanje na postdiplomskim magistarskim, kao i na doktorskim studijama. Na ovaj način Filološki fakultet, kao naučnoobrazovna institucija, pruža optimalne mogućnosti za izučavanje engleskog jezika i književnosti. Pored toga, prilikom koncipiranja doktorskih studija anglistike na Filološkom fakultetu vodilo se računa o iskustvima evropskih i američkih univerziteta. Stoga je preovladalo opredjeljenje da pored uskostručnih disciplina iz

oblasti istraživanja studenti imaju i predmete fundamentalnih nauka (kao podršku istraživanju), te opšteobrazovni predmet, koji nudi sumarni pregled istorije i razvoja ideja u oblasti anglistike. Kako je naglasak doktorskih studija na istraživanju, Studijski program za engleski jezik i književnost ustanovio je jasne kriterijume vezane za potrebnu verifikaciju rezultata istraživanja kroz publikovanje radova u vodećim svjetskim časopisima. Na ovaj način obezbijeđena je potpuna ekvivalencija između naših kriterijuma za sticanje naučnog stepena doktora filoloških nauka i aksioloških parametara koji su uspostavljeni na vodećim univerzitetima u svijetu.