Filološki fakultet, 17.10.2020

Savremeni engleski jezik 7 (usmene i pismene vježbe)Poštovane koleginice i kolege,

Uputstva za pristup času (Zoom) nalaze se na stranici predmeta na platformi Moodle.

Srdačan pozdrav,

Petar Božović

Broj posjeta : 126