Filološki fakultet, 17.07.2017

Avgustovski ispitni rokNaziv predmeta

 

I GODINA

 

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK I

28.08. u 9:00

ITALIJANSKI JEZIK I

30.08.u 9:00

ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST I

12.09. u 9:00

PREGLED ITALIJANSKE CIVILIZACIJE I

1.09. u 9:00

TEORIJA KNJIZEVNOSTI I

6.09. u 10:00

SRPSKI JEZIK (pravopis sa kulturom izražavanja)

11.09. u 13:00

ENGLESKI JEZIK I

16.09. u 9:00

ŠPANSKI JEZIK I

1.09. u 10:00

NJEMACKI JEZIK I

1.09. u 15:00

FRANCUSKI JEZIK I

11.09. u 11:00

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK II

29.08. u 9:00

ITALIJANSKI JEZIK II

31.08. u 9:00

ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST II

13.09. u 9:00

PREGLED ITALIJANSKE CIVILIZACIJE II

2.09. u 9:00

TEORIJA KNJIZEVNOSTI II

6.09. u 10:00

SRPSKI JEZIK (funkcionalni stilovi)

12.09. u 10:00

ENGLESKI JEZIK II

16.09. u 10:00

ŠPANSKI JEZIK II

2.09. u 10:00

NJEMACKI JEZIK II

2.09. u 11:00

FRANCUSKI JEZIK II

11.09. u 12:00

RUSKI JEZIK II

 

II GODINA

 

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK III

28.09.u 9:00

ITALIJANSKI JEZIK III

30.08.u9:00

ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST III

4.09. u 9:00

PREGLED ITALIJANSKE CIVILIZACIJE III

6.09. u 9:00

LATINSKI JEZIK I

12.09. u10:00

ENGLESKI JEZIK III

16.09. u 9:00

FRANCUSKI JEZIK III

7.09. u 10:00 (pismeni) 12:00 (usmeni)

SPANSKI JEZIK III

2.09. u 10:00

NJEMACKI JEZIK III

4.09. u 12:00

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK IV

29.08. u 9:00

ITALIJANSKI JEZIK IV

31.08. u 9:00

ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST IV

5.09. u 11:00

PREGLED ITALIJANSKE CIVILIZACIJE IV

7.09. u 9:00

LATINSKI JEZIK II

14.09.u 10:00

ENGLESKI JEZIK IV

16.09. u 10:00

FRANCUSKI JEZIK IV

8.09. u 10:00 (pismeni) 12:00 (usmeni)

SPANSKI JEZIK IV

2.09. u 10:00

NJEMACKI JEZIK IV

5.09. u 12:00

III GODINA

 

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK V

28.08. u 9:00

ITALIJANSKI JEZIK V

30.08.u 9:00

ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST V

13.09. u 13:00

PREGLED ITALIJANSKE CIVILIZACIJE V

12.09. u 11:00

ISTORIJA ITALIJANSKOG JEZIKA I

1.09. u 9:00

ENGLESKI JEZIK V

15.09. u 10:00 (pismeni) 12:00 (usmeni)

NJEMACKI JEZIK V

28.08. u 10:00

SPANSKI JEZIK V

1.09. u 10:00

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK VI

29.08. u 9:00

ITALIJANSKI JEZIK VI

31.08. u 9:00

ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST VI

4.09. u 11:00

PREGLED ITALIJANSKE CIVILIZACIJE VI

13.09. u 11:00

ISTORIJA ITALIJANSKOG JEZIKA II

2.09. u 9:00

ENGLESKI JEZIK VI

16.09. u 10:00 (pismeni) 12:00 (usmeni)

SPANSKI JEZIK VI

2.09. u 10:00

NJEMAČKI JEZIK VI

4.09. u 10:00