Filološki fakultet, 03.06.2017

Kuda nakon studija crnogorskog jezika i književnosti?Osnovni studij crnogorskog jezika i južnoslovenskih književnosti prvenstveno vam pruža dobru osnovu za nastavak usavršavanja na polju jezika i književnosti. Kvalitetni specijalistički i postdiplomski studiji na Filološkom fakultetu, i šire, na drugim studijskim programima u okviru Univerziteta Crne Gore, prilika su da priđete korak bliže svojim snovima o budućoj profesiji.

Uspješni studenti crnogorskog jezika i južnoslovenske književnosti danas su neizostavan dio svake sfere društvenog života u Crnoj Gori. Neke od mogućnosti, koje se otvaraju po završetku studija, su:

  • rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, počevši od osnovnog školskog, pa sve do univerzitetskog nivoa;
  • lektorski rad;
  • književni kritičar;
  • izdavaštvo i srodne djelatnosti usko povezane sa humanističkim i lingvističkim naukama;
  • žurnalistika;
  • rad u odnosima sa javnošću – PR;
  • rad u institucijama kulture, javnog informisanja i medijima (časopisi, novine, medijske kuće);
  • inokorespodencija i rad u državnim institucijama na različitim pozicijama u sistemu društvene djelatnosti koje zahtijevaju obrazovanu, komunikativnu i organizovanu osobu.