Filološki fakultet

SONJA ŠPADIJER U NICI
SONJA ŠPADIJER U NICI

Dr Sonja Špadijer, profesorica na SP za prevodilaštvo, realizovala je mobilnost iz programa Basileus V (for staff) u Nici, gdje je boravila od 19. novembra do 18. decembra 2016. U laboratoriji 7320 Bases, Corpus, Langages (BCL) radila je sa ekipom Logometrie et corpus politique, médiatique et littéraire. Pomenuta laboratorija pod patronatom Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS) i Univerziteta Sofija Antipolis u Nici broji oko stotinu članova a čine je istraživači, nastavnici-istraživači, pridruženi članovi, inženjeri, tehničari, doktoranti i administracija.
Ekipa Logometrija bavi se statističkom analizom tekstualnih podataka iz oblasti savremenog političkog diskursa, medijskih performansi, klasične i moderne književnosti. Istraživanja pripadaju oblasti analize diskursa, tekstualne lingvistike, korpusne lingvistike. Logometrija nastavlja rad profesora Etjena Brinea (Etienne Brunet) i pomoću logometrijskog softvera HYPERBASE primjenjuje kvantitativni, statistički ili matematički pristup u radu sa velikim numeričkim korpusima tekstova. Bavi se usavršavanjem performansi softvera HYPERBASE i osmišljavanjem načina akvizicije tekstova, njihovog čuvanja, formatiranja, lematizovanja, etiketiranja, kao i metodologije i instrumenata njihove automatske ili poluautomatske obrade. Tokom boravka u Nici, dr Sonja Špadijer stekla je dragocjena teorijska i praktična znanja u vezi sa korišćenjem softvera HYPERBASE i brojnim istraživačkim mogućnostima koje on nudi. Ovladala je upotrebom njegove web varijante, kreirala sopstveni korpus iz oblasti štampanih medija u okviru koga se bavi temom migranata, uz primjenu metodologije kvantitativne i kvalitativne analize rezultata dobijenih statističkom obradom tekstualnih podataka. Istraživanje započeto u Francuskoj nastavila je po povratku u Crnu Goru.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.