Filološki fakultet

JELENA PRALAS U OSIJEKU
JELENA PRALAS U OSIJEKU

Doc. dr Jelena Pralas, profesorica na SP za prevodilaštvo, boravila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta
Josip Juraj Štrosmajer u Osijeku u Republici Hrvatskoj u periodu od 16. do 28. januara 2017. godine.
U okviru segmenta obuke predviđenog programom razmjene, profesorica Pralas je prisustvovala nastavi na
studijskom programu Prevoditeljstvo na Kolegijumu za engleski jezik, sa posebnim akcentom na nastavi usmenog
(simultanog i konsekutivnog) prevođenja.
U okviru nastavnog dijela programa razmjene održala je tokom dvije sedmice nastavu za studente Master
studija programa Prevoditeljstvo, između ostalog na teme: Usmeno i pisano prevođenje za Evropski sud za
ljudska prava; (Ne)vidljivost konsekutivnih prevodilaca na sastancima na visokom nivou; Prevođenje, vrijeme
i politika; Kulturološki obrasci u prevođenju književnih tekstova; Ocjena kvaliteta prevoda u učionici i van
nje, itd. Takođe, održala je i radionicu za kolege profesore na temu Validacija skala za ocjenu kvaliteta pisanih
prevoda.
Doc. dr Pralas se u okviru programa razmjene sastala sa predstavnicima Rektorata Sveučilišta Josip Juraj Štrosmajer, te upravom Filozofskog fakulteta - voditeljicom Diplomskog studija za prevoditeljstvo izv. prof. dr sc. Marijom Omazić, prodekanicom za međunarodnu i znanstvenu saradnju izv. prof. dr sc. Tanjom Gradečak Erdeljić i dekanicom Filozofskog
fakulteta prof. dr sc. Loretanom Farkaš.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.