PRIZNAVANJE ISPITA
PRIZNAVANJE ISPITA

Svi studenti koji provode semestar ili studijsku godinu u inostranstvu dužni su da popune, ovjere i na gostujući univerzitet ponesu Ugovor o učenju (Learning Agreement), gdje treba da ga ovjere i donesu po povratku. Learning Agreement je garancija da će studentu ispiti koje položi na gostujućem univerzitetu, a koji su prije mobilnosti upisani u dokument, studentu biti priznati po povratku na UCG. Predmete koje će pohađati bira sam student/ studentkinja i upisuje ih u obrazac Learning Agreementa ponuđenom u dnu ove objave ili u obrazac koji dobije od univerziteta na koji ide. Popunjeni dokument student šalje na provjeru rukovodiocu svog studijskog programa, a po odobrenju rukovodioca, potpisuje ga prodekan za međunarodne odnose.

Za dodatne informacije student se može obratiti prodekanu za međunarodne odnose, doc. dr Spomenki Delibašić, u dekanatu Filološkog fakulteta ili na mejl: spomenkad@ucg.ac.me 

Priznavanje ispita

Ispiti se priznaju u skladu sa Pravilima o mobilnosti, najkasnije do kraja akademske godine u kojoj je mobilnost ostvarena, preciznije, zaključno sa dodatnim ispitnim rokom u avgustu-septembru. Komisiji za priznavanje ispita studentkinja/ student u Arhivu Filološkog fakulteta predaje:

  1. uredno popunjen Obrazac za priznavanje ispita
  2. molbu dekanu ili prodekanu za međunarodne odnose
  3. originalni listing proloženih ispita (Transcript of Records)
  4. Learning Agreement potpisan i ovjeren i od strane Filološkog fakulteta i od strane univerziteta na kojem je mobilnost ostvarena
  5. silabuse/ programe predmeta položenih na stranom univerzitetu koji ranije nijesu unijeti u ugovor o učenju a koje student takođe želi da mu budu priznati

U molbi je neophodno navesti ispite koje student nije bio u mogućnosti da polaže tokom mobilnosti, a koje želi da polaže u dodatnom tj. avgustovsko-septembarskom roku i imena nastavnika kod koje ispite polaže, kako bi mu u skladu sa Pravilnikom bilo omogućeno da ispite polaže u cjelini. 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.