Erasmus + stipendije
Erasmus +  stipendije

Erasmus+ je  program za saradnju univerziteta Evropske unije u oblasti obrazovanja, mladih koji od nedavno podrazumijeva i razmjenu studenata, nastavnika i istraživača sa zemljama van EU.

U okviru Erasmus + programa UCG ostvaruje razmjenu sa velikim brojem univerziteta, a aktuelni, otvoreni konkursi mogu se naći na linku: http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/16232-erasmus-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2017-18 

Periodi mobilnosti za studente mogu trajati od 3 do 12 mjeseci, a izabrani studenti dobijaju mjesečnu stipendiju u visini oko 800€ i jednokratno pokrivene troškove puta u visini oko 270€.

Periodi mobilnosti za istraživače mogu trajati od 5 dana do 2 mjeseca.

Konkursi za prijavu za mobilnosti objavljuju se na sajtu UCG odnosno fakulteta, a prijave se podnose matičnim fakultetima.

Za prijavu studenti prilažu sljedeću dokumentaciju na engleskom jeziku: CV, motivaciono pismo, uvjerenje o položenim ispitima, uvjerenje o studentskom statusu, preporuke profesora i potvrdu o znanju engleskog odnosno jezika na kom će studirati, te kopiju pasoša. Obraci se nalaze na dnu objave. Obrazac o položenim ispitima i uverenje o studijama student samostalno popunjava, ali ga, zajedno sa originalom, mora ponijeti u dekanat Filološkog između 11-13h da bi ga provjerila i ovjerila Božidarka Nikčević.

Nastavnici i istraživači predlažu CV, plan predavanja ili plan obuke i kopiju pasoša. Obrasci su u dnu objave. 

Za pomoć oko prijava obratiti se prodekanu za međunarodne odnose u dekanatu. 

Kompletne prijave šalju se u elektronskoj formi, u jednom PDF dokumentu prodekanu za međunarodne odnose na mejl spomenkad@ucg.ac.me 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.