Filološki fakultet, 16.07.2017

Priznavanje ispita nakon mobilnosti i avgustovski rokSvi studenti koji su tokom akademske 2016/2017. studirali na stranim univerzitetima, zaostale ispite, koje zbog nepoklapanja sadržaja, nisu mogli da polažu na univerzitetima gdje su gostovali, treba redovno da prijave za avgustovski rok. 

Ukoliko žele da im se položeni ispit na stranim univerzitetima priznaju, što prije treba da predaju molbu i dokumentaciju za priznavanje ispita. Procedura i potrebni obrasci su na: http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19268/objava/2924 Obavezno treba predati originalni Transcript of Records. 

Ispite koji ne budu priznati, studenti mogu da polažu, takođe u avgustovskom roku, a moći će da ih prijave neposredno prije početka ispita u avgustovskom roku, na osnovu rješenja koje dobiju od komisije za priznavanje ispita. Potrebno je da studenti u zasebnom zahtjevu navedu koje ispite žele naknadno da polažu.