Filološki fakultet

CfP - Jezici i kulture u vremenu i prostoru - Novi Sad
Sedma međunarodna konferencija Jezici i kulture u vremenu i prostoru biti održana u subotu, 18. novembra 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U priloženom fajlu možete pronaći sve potrebne informacije.

Rok za slanje apstrakata je 25. 09.2017. godine. 

Dokumenti