Prirodno-matematički fakultet, 05.02.2018

Rezultati obnove kolokvijuma u drugom rokuVuković Bogoljub K2 19.6 Ukupno 46.1 Ocjena F

 

Studenti mogu u avgustvoskom roku da obnavljaju oba kolokvijuma.

Alternativno ako neki student može da položi doradom projekta može da umjesto da radi kolokvijume doradi projekat.

Rok za predaju projekta je 20.08.2018.

PREDMETNI NASTAVNIK