Filološki fakultet

Rezultati prvog kolokvijuma (Staroslovenski jezik 1: Pravopis i fonetika) 2020.
Studenti sa navedenim brojem indeksa su osvojili (od mogućih 20 bodova):
51/20  20
67/20  20
50/20  19,5
52/20  19,5
54/20  19,5
55/20  19,5
73/20  19
75/20  19
80/20  19
61/20  15,5
70/20  14
64/20  13
68/20  13
53/20  12,5
66/20  11
76/20  11
74/20  9

Broj posjeta : 111