Filološki fakultet

Obavezno nošenje maske na ispitu
Obavezno je nošenje maske na ispitu, u skladu sa propisanim mjerama.

Broj posjeta : 177