Filološki fakultet, 25.01.2019

Rezultati pismenog dijela ispita (2. ispitni rok)Usmenom dijelu završnog ispita mogu pristupiti:

1. Anđela Rajić

2. Mijo Vukićević

3. Nikolina Jašović

4. Milena Višnjić

5. Lejla Podbićanin

 

Pismeni dio ispita nisu položili:

1. Dimitrije Durutović

2. Željko Mandić