Filološki fakultet, 08.09.2020

Rezultati nakon 1. termina u dodatnom ispitnom roku (avgust-septembar)Ispit iz Morfologije 1 položili su sljedeći studenti:

1. Nikolina Jašović - E

2. Martina Krivokapić - E

Broj posjeta : 81