Filološki fakultet, 20.09.2020

Rezultati nakon 2. termina u dodatnom ispitnom roku (avgust-septembar)Ispit iz Morfologije 1 položili su sljedeći studenti:

1. Anđela Vujošević: 29+26 = 55 (E)

2. Benisa Bahović: 36+38 = 74 (C)

3. Jelena Smolović: 24+32 = 56 (E)

4. Miloš Aleksić: 31+26 = 57 (E)

5. Marija Gagović: 35+40 = 75 (C)

Broj posjeta : 109