Arhitektonski fakultet, 29.06.2020

Termin ispita (Otpornost materijala)



Poštovane kolege,

u četvrtak 2.7.2020. godine održaće se ispit iz Otpornosti materijala, u salama 001, 002, 102, sa početkom u 11:15h.

Studenti su obavezni da se pridržavaju mjera NKT-a.

Studenti su obavezni da posjeduju identifikacioni dokument (indeks/lična karta).

Strogo je zabranjena upotreba mobilnih telefona, pa je potrebno da studenti koriste kalkulatore (digitrone).

Broj posjeta : 226