Arhitektonski fakultet, 07.09.2020

Termini polaganja ispitaStudenti koji polažu predmet u septembarskom ispitnom roku imaju pravo da polažu oba dijela predmeta: dio Mehanika i dio Otpornost materijala, u sledećim terminima:

10.09.2020.godine: 10.00h - 13h  Mehanika    ;   15.00 - 19.00h  Otpornost materijala

22.09.2020.godine: 10.00h - 13h  Mehanika    ;   15.00 - 19.00h  Otpornost materijala

Ispit se polaže u salama 001/002.

Studenti su obavezni da se pridržavaju mjera NKT-a.

Studenti su obavezni da posjeduju identifikacioni dokument (indeks/lična karta).

Strogo je zabranjena upotreba mobilnih telefona, pa je potrebno da studenti koriste kalkulatore (digitrone).

 

Broj posjeta : 152