Arhitektonski fakultet, 17.09.2020

Otpornost materijala, rezultati, termin IU prilogu su rezultati iz Otpornosti materijala nakon prvog termina u septembarskom ispitnom roku.

Zainteresovani studenti mogu pogledati svoje radove u ponedeljak, 21.09.2020.godine od 11h do 12h u kabinetu predmetnog saradnika (Građevinski fakultet, kabinet br.138). U istom terminu studenti mogu pogledati svoje radove iz dijela Mehanika.

Dokumenti

Broj posjeta : 291