Arhitektonski fakultet, 11.01.2019

Rezultati ostvareni tokom nastave sa predlogom ocjenaStudentima koji su ostvarili preko 50% na svakom od tri kolokvijuma predložena je ocjena.

Studenti koji nijesu radili sva tri kolokvijuma ili nijesu zadovoljni postignutim rezultatom mogu, u terminima Završnog ispita (23.01.2019.god) i poravnog završnog ispita (06.02.2019.god.), raditi kolokvijume.

Dokumenti