Arhitektonski fakultet

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.
Uvid u ispitne radove biće organizovan na zoom-platformi, u terminu koji dogovorimo, između 26. i 29.01.2021, a po prijavljivanju zainteresovanih studenata kod studenta-predstavnika (najkasnije 25.01.2021.).

Dokumenti

Broj posjeta : 166