Arhitektonski fakultet

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.
Uvid u ispitne radove biće organizovan na zoom-platformi, u terminu koji dogovorimo, 15. ili 16.02.2021, a po prijavljivanju zainteresovanih studenata kod studenta-predstavnika najkasnije 13.02.2021.

Dokumenti

Broj posjeta : 124