Arhitektonski fakultet

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita u septembarskom ispitnom roku, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.
Uvid u ispitne radove će biti održan u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Potrebno je da se zainteresovani studenti prijave, preko predstavnika studenata, radi preciziranja termina, kao i radi mogućeg dogovora o novom terminu popravnog završnog ispita.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 79