Filološki fakultet, 21.04.2020

Termini predavanja Savremeni francuski jezik IVPredavanja iz Savremenog francuskog jezika IV će se održavati, kao i do sada, na Zoom platformi petkom od 15h do 16h30.

Linkove i kredencijale za pristup času studenti dobijaju preko akademskog e-maila.

 

Jasmina Tatar Anđelić, vanredna profesorica

Broj posjeta : 61